Τα λύματα στο Βιολογικό έβγαλαν νοκ-αουτ τα “μαμούνια”

Σε αδιέξοδο κατέληξε το πιλοτικό πρόγραμμα του Βιολογικού Καθαρισμού που εφάρμοσε η ΔΕΥΑΖ στις αρχές του 2018 στο νησί μας. Η μέθοδος βιοενίσχυσης διαχείρισης της ιλύος, κατά την οποία μικροοργανισμοί ευνοούν το ρυθμό της βιοδιάσπασης του οργανικού φορτίου με αποτέλεσμα η ποσότητα που παραμένει να είναι σχεδόν μηδενική, φαίνεται ότι τελικά δεν άντεξε την αυξημένη ποσότητα των λυμάτων που προέκυψε μέσα στο Μάϊο με αποτέλεσμα η ΔΕΥΑΖ να αναζητήσει νέα λύση. Επρόκειτο σύμφωνα με τους εμπνευστές του για ένα πιλοτικό πρόγραμμα που θα συνέβαλε στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Βιολογικού Καθαρισμού και ταυτόχρονα θα μείωνε το κόστος λειτουργίας αλλά και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Ζακύνθου.
Στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΖ, Κώστας Κόκκορης δήλωσε ότι η σύμβαση του προγράμματος έληξε και αποφασίστηκε να διακοπεί η συνεργασία καθόσον “η έναρξη της τουριστικής περιόδου οδήγησε στην αύξηση του όγκου των λυμάτων με αποτέλεσμα να προκληθούν ανωμαλίες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα για την τουριστική περίοδο να επιστρέψουμε στην προτεραία μέθοδο βιολόγησης των λυμάτων που επιτυγχάνεται με ταχύτερους ρυθμούς η αφυδάτωση της λυματολάσπης”, ενώ σε συνάντηση του Eπιμελητηρίου η Τεχνική Σύμβουλος της ΔΕΥΑΖ, Χριστίνα Λαγοδήμου, τόνισε ότι “τα αποτελέσματα των αναλύσεων δεν ήταν ικανοποιητικά”.

Επόμενο βήμα
Μετά από συνεδρίαση του Συμβουλίου της ΔΕΥΑΖ, το νησί επισκέφθηκε ο κ. Λαζαράς, χημικός και υπεύθυνος της Χημικής Υπηρεσίας ΔΕΥΑ Σπάρτης, ο οποίος φαίνεται ότι θα αναλάβει εκ νέου τα ηνία του συστήματος του βιολογικού καθαρισμού. Σύμφωνα με τον Διευθυντή της ΔΕΥΑΖ, Γιώργο Αμπελά, επιστρέφουμε στην προηγούμενη μέθοδο της “αφυδάτωσης”.

Σημαντική η άμεση λύση
Όποια μέθοδος και αν εφαρμοστεί, είναι σημαντικό να βρεθεί μια άμεση λύση. Με τον τουρισμό να “καλπάζει” με ταχύτατους ρυθμούς και το ζήτημα των λυμάτων στην περιοχή Τσιλιβί-Τραγακίου να απασχολεί τους τοπικούς φορείς, ο χρόνος μοιάζει να πιέζει. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί, επίσης, η μέθοδος να συμβαδίζει με τους υγειονομικούς κανόνες και την προστασία του περιβάλλοντος.