Πέφτουν υπογραφές και προχωρά η μελέτη για υδατοδρόμιο στο νησί

Στην τελική ευθεία προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση με την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου για την αδειοδότηση του υδατοδρομίου του νησιού και ακολούθως την ανάδειξη του μελετητή βρίσκεται μετά από απόφαση που έλαβε στην τελευταία της συνεδρίαση η Λιμενική Επιτροπή.
Η σχετική σύμβαση του έργου προυπολογισμού 10.000€ έχει ήδη εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων τον περασμένο Μάρτη, οπότε και η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία. Κύριος του έργου θα είναι το Λιμενικό Ταμείο αλλά φορέας υλοποίησης η Περιφέρεια που θα προχωρήσει σε προκήρυξη διαγωνισμού για τον ορισμό αναδόχου, όπως συνέβη και στα υπόλοιπα Επτάνησα.
Η Περιφέρεια αναλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την εκπόνηση του φακέλου και την σύνταξη για την υποβολή του Τεχνικού Φακέλου του έργου, την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο (την οποία θα συνυπογράψει και το Λιμενικό Ταμείο) , την υποβολή του τεχνικού φακέλου, τη διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης του έργου, την παρακολούθηση της χρηματοδότησης, την παραλαβή του έργου και την υποβολή του στο Λιμενικό Ταμείο.
Σε ότι αφορά στο νησί μας, και δεδομένου πως υπήρχε η αδειοδότηση κατασκευής υδατοδρομίου στο μόλο του Αγίου Νικολάου, το Λιμενικό Ταμείο προχώρησε στη σύνταξη των σχετικών μελετών, κυρίως αυτή του θορύβου, από την εταιρεία Hellenic Seaplanes. Ωστόσο, μετά την εξέλιξη αυτή θα πρέπει να διακόψει οποιαδήποτε συνεργασία και σε νέα βάση να ξεκινήσει το νέο εγχείρημα.
Στο πλαίσιο των έργων της β’ φάσης, προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού για το σταθμό προσθαλάσσωσης – αποθαλλάσσωσης υδροπλάνων.
Κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές σε τοπικό επίπεδο, αλλά και συνολικά, καθώς θα ενισχύσει το τουριστικό προϊόν.
Εκείνο που πρέπει να επισημανθεί μετά και την έγκριση του master plan είναι η σημαντικότητα για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του νησιού αν αναλογιστεί κανείς πως η Ζάκυνθος είναι από τα ελάχιστα ελληνικά νησιά των οποίων το λιμάνι δεν έχει υποστεί την παραμικρή βελτίωση ή εκσυγχρονισμό από τη δεκαετία του ‘50. Επομένως θα πρέπει να εκλείψει ένα ακόμα αρνητικό ρεκόρ στο χώρο των υποδομών η Ζάκυνθος μετά την απουσία μαρίνας για τουριστικά σκάφη και προβλήτας για κρουαζιερόπλοια.
Στην ίδια συνεδρίαση συζητήθηκαν και άλλα θέματα όπως η καλύτερη εξυπηρέτηση των σκαφών που δένουν στο λιμάνι, σε σχέση με την παροχή νερού και ρεύματος, ενώ ιδιαίτερη συζήτηση έγινε και για το θέμα της γέφυρας του Αγίου Χαραλάμπη, όπου αναμένονται εξελίξεις μέσα στην εβδομάδα.