Το Τελωνείο βγάζει σε δημοπρασία τα κατασχεμένα οχήματα

07/05/2018, 11:55