Ν. Τσαφταρίδης: Μια ριζοσπαστική πρόταση για αποφοίτους ΕΠΑΛ

Μια νέα ριζοσπαστική πρόταση της δημόσιας δωρεάν μεταλυκειακής εκπαίδευσης από τα ΑΕΙ αποτελούν και τα Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με διετή διάρκεια και πολύ ενδιαφέρουσες ειδικότητες. Τα Κ.Ε.Ε. εισάγονται για πρώτη φορά στην δημόσια δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση και πρόκειται για μια εμβληματική δομή υπό την άμεση εποπτεία και καθοδήγηση του ΑΕΙ παρέχοντας πιστοποίηση ευρωπαϊκών επαγγελματικών προσόντων.
Για το θέμα αυτό είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση – συζήτηση με τον συμπατριώτη μας Δρ. Νικόλα Τσαφταρίδη, συνεργάτης του Υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Συνέντευξη στο Β. Μούτσιο
ΕΡ.: Ακούμε για αλλαγές στον χάρτη των ΑΕΙ και τις διετείς δομές. Η έλλειψη ενημέρωσης λειτουργεί ως μέσο παραπληροφόρησης;
ΑΠ.:
Με τις προτεινόμενες αλλαγές στον χάρτη των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων έχει γίνει πολύ συζήτηση από τις τοπικές κοινωνίες για τις διετείς δομές. Η έλλειψη ενημέρωσης, αλλά πολλές φορές και παραπληροφόρησης, δημιουργούν στρεβλές εικόνες για τους σκοπούς, τις αξίες και την σπουδαιότητα των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης υποτιμώντας στην ουσία μια πανεπιστημιακή δομή.


ΕΡ.: Σε ποιους απευθύνεται κατά κύριο λόγο;
ΑΠ.:
Απευθύνεται στους/στις αποφοίτους των ΕΠΑΛ οι οποίοι/ες εντάσσονται σε αυτές τις διετείς δομές χωρίς εξετάσεις και παρέχουν διπλώματα επίπεδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Αυτό σημαίνει ότι αποφοιτώντας από το διετές πρόγραμμα σπουδών θα έχουν και το δίπλωμά τους και όχι ένα απλό πιστοποιητικό φοίτησης, χωρίς να χρειάζεται να εξεταστούν επιπλέον από άλλο φορέα πιστοποίησης προσόντων, εκτός του ιδρύματος όπου σπούδασαν.

ΕΡ.: Μιλάμε και για Ευρωπαϊκή πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων;
ΑΠ.:
Ίσως το πιο σημαντικό, είναι ότι η πιστοποίηση των επαγγελματικών τους γνώσεων και δεξιοτήτων έχει και Ευρωπαϊκή αναγνώριση γεγονός που καθιστά τους αποφοίτους όχι απλώς εμπειροτέχνες αλλά τυπικά και ουσιαστικά προσοντούχους στην εγχώρια και διεθνή αγορά εργασίας. Ο αείμνηστος συντοπίτης μας Γιάννης Παντής για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει πιστοποίηση έφερνε ως παράδειγμα τους τεχνικούς ηλεκτροσυγκολλητές που απαιτούνται, για την κατασκευή του αγωγού ΤΑΡ, οι οποίοι είναι δυσεύρετοι και περιζήτητοι.

ΕΡ.: Δηλαδή μαθαίνουν μόνο μια “τέχνη” ή και κάτι παραπάνω;
ΑΠ.:
Ακριβώς επειδή πρόκειται για ακαδημαϊκή μονάδα του κάθε ΑΕΙ η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στους φοιτητές του δεν περιορίζεται σε πρακτικό επίπεδο αλλά στηρίζεται σε ένα θεωρητικό υπόβαθρο το οποίο τους δίνει την δυνατότητα να μπορούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τομέα τους. Ουσιαστικά δεν μαθαίνουν απλώς μια “τέχνη” αλλά αποκτούν και τα επιστημονικά-θεωρητικά εργαλεία που μπορούν να την εξελίξουν. Για αυτό αναφέρεται με σαφήνεια η βαρύτητα που δίνει το ΑΕΙ στη δημιουργία του Κ.Ε.Ε. και στις διετείς δομές που προτείνονται.

ΕΡ.: Και σε ότι αφορά τη διοίκηση κάθε ΚΕΕ;
ΑΠ.:
Κάθε Κ.Ε.Ε διοικείται από 5μελές όργανο, στο οποίο πρόεδρος είναι ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, με αναπληρωτή του τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης. Επίσης 3 μέλη ΔΕΠ (καθηγητών) με τους αναπληρωτές τους και αυτά μέλη ΔΕΠ και τέλος τον αντίστοιχο Διευθυντή της κάθε Διετούς Δομής. Το Συμβούλιο εισηγείται στη Σύγκλητο προς έγκριση το πρόγραμμα σπουδών, εποπτεύει τη λειτουργία τους και συντάσσει κάθε χρόνο έκθεση απολογισμού έργου του η οποία αφού εγκριθεί από τη Σύγκλητο κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας.

ΕΡ.: Μιλάμε για παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης;
ΑΠ.:
Γίνεται σαφές ότι ο σκοπός των Κ.Ε.Ε. των ΑΕΙ είναι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης, με την δημιουργία επαγγελματιών υψηλών προσόντων απαραίτητων για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Ας μην ξεχνάμε ότι τέτοιες δομές λειτουργούν ήδη σε αρκετές χώρες με μεγάλη επιτυχία όπως στη Γαλλία, προσφάτως στην Αγγλία και ήδη θεσμοθετούνται αντίστοιχες δομές στη Γερμανία.

ΕΡ.: Τελικά ποιοι θα έχουν οφέλη από τα Κ.Ε.Ε;
ΑΠ.:
Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα Κ.Ε.Ε. έχουν την δυνατότητα να αποτελέσουν μία ριζοσπαστική τομή στο χώρο της επαγγελματικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης που θα ωφελήσει τους νέους με σύγχρονης λογικής επαγγελματική εκπαίδευση. Επίσης τις οικογένειες τους αφού θα είναι δωρεάν και με μόνο κριτήριο εισαγωγής το απολυτήριο του ΕΠΑΛ. Επιπλέον, θα ωφελήσει τόσο τα ίδια τα ΑΕΙ που μέσω των διετών δομών θα έρθουν σε επαφή με τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και των φορέων τους όσο και την οικονομία σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.