“Τέλος” στις καθυστερήσεις αδειοδότησης υδατοδρομίων

Αρκετά υπήρξαν τα ζητήματα που χρίζουν άμεσης επίλυσης και αφορούν στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων τα οποία τέθηκαν στην πρόσφατη ευρεία συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστο Σπίρτζη, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος, στο γραφείο του Υπουργού στην Αθήνα. Μεταξύ αυτών και το θέμα των υδατοδρομίων για το οποίο ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων ενημερώθηκε από τον Υπουργό, ότι η επεξεργασία της σχετικής νομοθεσίας για την αλλαγή του πλαισίου, είναι σε τελικό στάδιο. Την ίδια ώρα ο κ. Γαλιατσάτος ζήτησε από τον κ. Σπίρτζη, το Υπουργείο να λάβει υπόψη, ότι η Περιφέρεια έχει αρκετές υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, στα επιπλέον πέντε υδατοδρόμια τα οποία προωθεί για να αδειοδοτηθούν και ζήτησε να υπάρξουν οι μεταβατικές διατάξεις, ώστε οι υποθέσεις που έχουν εξελιχθεί να μη ξαναγυρίζουν πίσω, αλλά να υλοποιούνται με βάση τη νομοθεσία που υφίσταται. Ο Υπουργός έκανε δεκτό το αίτημα του Περιφερειάρχη, γεγονός το οποίο ικανοποίησε απόλυτα τον κ. Γαλιατσάτο , καθώς “δεν θα υπάρξουν”, όπως είπε, “νέες καθυστερήσεις, ως προς την αδειοδότηση των υδατοδρομίων στα νησιά του Ιονίου”.

Εγκρίθηκε η συνεργασία
Στην έγκριση της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας και του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου προχώρησε κατά την τελευταία συνεδρίαση του το περιφερειακό συμβούλιο Ιονίων Νήσων.
Σκοπός της είναι η ανάγκη καθορισμού ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ τους με στόχο την πλήρη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, του στελεχιακού δυναμικού, και των υλικών μέσων που διαθέτουν οι Συμβαλλόμενοι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αδειοδότηση του ιδιαίτερης σημασίας για τη Ζάκυνθο Υδατοδρομίου.
Αυτό είχε ανακοινωθεί από το νησί μας μετά τη συνάντηση που είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Σπύρος Γαλιατσάτος με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου Λ. Νιοτόπουλου και του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Άκη Ζήβα. Εκεί διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα για ένα τέτοιο εγχείρημα, αφού και στο παρελθόν υπήρχε ενταγμένη η Ζάκυνθος σε δίκτυο που τη συνέδεε με την πάτρα και εκτελούνταν δρομολόγια.
Αξίζει να σημειωθεί πως η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα διαθέσει τις υπηρεσίες και τους πόρους που απαιτούνται για ένα ταχύ και ποιοτικό αποτέλεσμα επ’ ωφελεία της τοπικής ανάπτυξης, ενώ το Λιμενικό Ταμείο της διαχείριση και εποπτεία.
Σε ότι αφορά στο νησί μας, και δεδομένου πως υπήρχε η αδειοδότηση κατασκευής υδατοδρομίου στο μόλο του Αγίου Νικολάου, το Λιμενικό Ταμείο προχώρησε στη σύνταξη των σχετικών μελετών, κυρίως αυτή του θορύβου, από την εταιρεία Hellenic Seaplanes. Ωστόσο, μετά την εξέλιξη αυτή θα πρέπει να διακόψει οποιαδήποτε συνεργασία και σε νέα βάση να ξεκινήσει το νέο εγχείρημα.
Τα έργα (μελέτες και διαδικασίες) περιλαμβάνουν την κατασκευή υδατοδρομίου, το κόστος του οποίου θα προσδιοριστεί από τις μελέτες που θα εκπονηθούν στην α’ φάση και θα χρηματοδοτηθεί είτε από πόρους της Ε.Ε. είτε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με αντίστοιχη τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης. Στο πλαίσιο των έργων της β’ φάσης, προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού για το σταθμό προσθαλάσσωσης – αποθαλλάσσωσης υδροπλάνων.
Κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές σε τοπικό επίπεδο, αλλά και συνολικά, καθώς θα ενισχύσει το τουριστικό προϊόν.