Λιτανεία Εσταυρωμένου μεσημέρι Μ. Παρασκευής – 10 screenshots & video

10/04/2018, 14:54