Λογοπαίγνιο… εκεί που ο λόγος γίνεται παιχνίδι!

1. Πότε απευθυνόμαστε σε λογοθεραπευτή;
Όταν κάποιος και ιδιαίτερα το παιδί δυσκολεύεται να ξεκινήσει και να διατηρήσει συζήτηση, να κατανοήσει σύνθετες οδηγίες, να σχηματίσει προτάσεις, να περιγράψει απλά γεγονότα. Κάνει γραμματικά και εκφραστικά λάθη. Δεν αρθρώνει σωστά φωνήεντα ή δυσκολεύεται στη ροή της ομιλίας.

2. Ποιες υπηρεσίες παρέχει ο χώρος σας;
Ο χώρος μας παρέχει υπηρεσίες λογοθεραπείας εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, ειδικής αγωγής καθώς και τμήματα που δεν αφορούν θεραπείες, μουσικοκινητικής ORFF, Baby Music.

3. Σε ποιες ηλικίες απευθύνεστε;
Το ηλικιακό εύρος είναι μεγάλο καθώς καλύπτουμε ηλικίες από βρέφη έως ενήλικες ανάλογα τον λόγο που απευθύνεται κάποιος σε εμάς ο οποίος όπως αναφέρθηκε δεν είναι πάντα θεραπευτικός. Η βασικότερη ομάδα όμως είναι αυτή της προσχολικής ηλικίας κατά την την οποία και συντελούνται τα μεγαλύτερα επιτεύγματα ψυχοκινητικά. Είναι η σημαντικότερη και έγκαιρη παρέμβαση και καλύτερη πρόγνωση.

4. Γιατί χρειάζεται η διεπιστημονικότητα;
Πολλές φορές η θεραπευτική διαδικασία απαιτεί την εμπλοκή διαφόρων ειδικών. Όταν πολλές ειδικότητες λειτουργούν σε ένα χώρο αλληλοσυμπληρώνονται και υποστηρίζουν αλλιώς την θεραπευτική διαδικασία.

Κωστή Γεωργία
Λογοθεραπεύτρια, Υπεύθυνη Προγραμμάτων Λογοπαίγνιο, Μέλος του ΣΕΛΛΕ

1. Τι είναι το Babymusic;
Πρόκειται για μια μουσικοπαιδαγωγική προσέγγιση για παιδιά απο 6μηνών-4 ετών μαζί με τους γονείς τους,με την οποία τα παιδιά αναπτύσσονται ολόπλευρα (κινητικά,γνωστικά, συναισθηματικά,κοινωνικά) είναι μια Μουσική σχέση ζωής μεταξύ παιδιού και γονέα.

2. Σε ποιές ηλικίες συνιστάται;
Όσο πιο νωρίς τόσο καλυτερα. Οι ομάδες που λειτουργούν είναι:
α) 6-12 μηνών
β) 1-2 ετών
γ) 3-4 ετών.

3. Τί προσφέρει στα παιδιά το Babymusic;
Το Babymusic μέσα απο τις μουσικές,χορευτικές δραστηριότητες, τα παιχνίδια Ρυθμού, τα τραγούδια, την αφήγηση παραμυθιών, την επαφή με τα μουσικα όργανα,τα θεατρικά στοιχεία κ.α. βοηθά τα παιδιά στην κοινωνικοποίηση,την συνεργασία, στο συντονισμό κινήσεων ,βελτιωνει τις οπτικοακουστικές,γλωσσικές τους δεξιότητες,καλλιεργεί την φαντασία και την μουσικότητά τους. Ενισχύει τη σχέση παιδιού και γονέα.

4. Ποιός είναι ο ρόλος του γονέα στο μάθημα Babymusic;
Ο ρόλος του γονεα είναι ζωτικης σημασίας.Η συμμετοχή κ ο ενθουσιασμός του παίζουν καθοριστικό ρόλο για την ενεργό συμμετοχή του παιδιού στο μάθημα.Η θετική στάση στη μουσική ως έκφραση στο μάθημα αλλα και στο σπίτι, είναι σημαντική για την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης του παιδιού ως ενεργού ακροατή και ερμηνευτή.

Χρυσούλα Λυκούρεση
Μουσικοπαιδαγωγός, Δασκάλα Μουσικοκινητικής Αγωγης Carl Orff, Καθηγήτρια Πιάνου, Εμψυχώτρια (Animateur), Μέλος ΕΣΜΑ & Ε.Ε.Μ.Ε.