Εφαρμογές, Η πρόκληση της Απλότητας

09/03/2018, 12:03