Δίκτυο Υδροπλάνων | “Τρέχει” η ένταξη της Ζακύνθου

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες προκειμένου όλα να είναι έτοιμα για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης η οποία θα αφορά στην μελέτη, κατασκευή, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου και στη Ζάκυνθο. Για αυτό θα πρέπει άμεσα -χρονικά προσδιορίζεται μέσα στους επόμενους μήνες- τόσο το Περιφερειακό Συμβούλιο, όσο και η Λιμενική Επιτροπή να κινήσουν τις σχετικές διαδικασίες έγκρισης για να προλάβουμε το φετινό καλοκαίρι.
Αυτό είχε ανακοινωθεί από το νησί μας μετά τη συνάντηση που είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Σπύρος Γαλιατσάτος με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου Λ. Νιοτόπουλου και του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Άκη Ζήβα. Εκεί διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα για ένα τέτοιο εγχείρημα, αφού και στο παρελθόν υπήρχε ενταγμένη η Ζάκυνθος σε δίκτυο που τη συνέδεε με την πάτρα και εκτελούνταν δρομολόγια.
Αξίζει να σημειωθεί πως η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα διαθέσει τις υπηρεσίες και τους πόρους που απαιτούνται για ένα ταχύ και ποιοτικό αποτέλεσμα επ’ ωφελεία της τοπικής ανάπτυξης, ενώ το Λιμενικό Ταμείο της διαχείριση και εποπτεία.
Σε ότι αφορά στο νησί μας, και δεδομένου πως υπήρχε η αδειοδότηση κατασκευής υδατοδρομίου στο μόλο του Αγίου Νικολάου, το Λιμενικό Ταμείο προχώρησε στη σύνταξη των σχετικών μελετών, κυρίως αυτή του θορύβου, από την εταιρεία Hellenic Seaplanes. Ωστόσο, μετά την εξέλιξη αυτή θα πρέπει να διακόψει οποιαδήποτε συνεργασία και σε νέα βάση να ξεκινήσει το νέο εγχείρημα.
Τα έργα (μελέτες και διαδικασίες) περιλαμβάνουν την κατασκευή υδατοδρομίου, το κόστος του οποίου θα προσδιοριστεί από τις μελέτες που θα εκπονηθούν στην α’ φάση και θα χρηματοδοτηθεί είτε από πόρους της Ε.Ε. είτε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με αντίστοιχη τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης. Στο πλαίσιο των έργων της β’ φάσης, προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού για το σταθμό προσθαλάσσωσης – αποθαλλάσσωσης υδροπλάνων.
Κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές σε τοπικό επίπεδο, αλλά και συνολικά, καθώς θα ενισχύσει το τουριστικό προϊόν.
Εκείνο που πρέπει να επισημανθεί μετά και την έγκριση του master plan είναι η σημαντικότητα για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του νησιού αν αναλογιστεί κανείς πως η Ζάκυνθος είναι από τα ελάχιστα ελληνικά νησιά των οποίων το λιμάνι δεν έχει υποστεί την παραμικρή βελτίωση ή εκσυγχρονισμό από τη δεκαετία του ‘50.
Επομένως θα πρέπει να εκλείψει ένα ακόμα αρνητικό ρεκόρ στο χώρο των υποδομών η Ζάκυνθος μετά την απουσία μαρίνας για τουριστικά σκάφη και προβλήτας για κρουαζιερόπλοια.