Η περιφορά του Αγίου Διονυσίου στο Ναό και η κάθοδος της Α.Θ.Μ. Πάπα και Πατρειάρχη Αλεξανδρείας από την Ιερά Μονή

16/12/2017, 18:11