Δημοτικό Συμβούλιο – Ανοιχτό το ενδεχόμενο ίδρυσης Οίκων Ανοχής στο νησί

Και ο κλήρος να αποφασίσει αν η Ζάκυνθος χρειάζεται οίκους ανοχής και μέχρι πόσες άδειες μπορεί να εκδώσει έπεσε στο δημοτικό συμβούλιο, μετά τη συζήτηση και παραπομπή του θέματος από την Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Με λίγα λόγια, κανόνες για το πόσοι οίκοι ανοχής, πού και πώς, υπό ποιες προϋποθέσεις, θα λειτουργήσουν στο νησί συζητήθηκαν χωρίς ωστόσο να ληφθεί κάποια συγκεκριμένη απόφαση.
Αντιθέτως εκείνο που αποφασίστηκε ήταν να αποσταλεί το θέμα στις Κοινωνικές Υπηρεσίες και αφού ληφθούν υπόψη παράμετροι όπως η εγκληματικότητα, οι δείκτες βίας, οικονομικής ευμάρειας, και ότι άλλο προβλέπει ο νόμος να συντάξει την εισήγησή της και να επανέλθει προς λήψη απόφασης στο δημοτικό συμβούλιο.
Δεν είναι η πρώτη φορά που το θέμα της αδειοδότησης οίκων ανοχής έρχεται να απασχολήσει τα δημοτικά όργανα αφού στη διάρκεια του καλοκαιριού έγινε επίσης συζήτηση και κατατέθηκε η υπηρεσιακή άποψη.
Επίσης, πέραν του ότι διερευνητικά έχει υποβληθεί αίτημα για την έκδοση άδειας οίκου ανοχής, με έγγραφό του το αρμόδιο Υπουργείο έχει ζητήσει από όλους τους δήμους της χώρας να λάβουν τις αποφάσεις που προβλέπονται και να το ενημερώσουν σχετικά.
Παρά το γεγονός ότι έγινε ενημέρωση για το σε ποιες περιπτώσεις υπάρχει ανάγκη να δοθούν άδειες, με βάση τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες και ανάγκες, που σχετίζονται κυρίως με τον πληθυσμό και τη σύνθεσή του, την ύπαρξη στρατοπέδων, λιμανιών και βιομηχανικών μονάδων, καθώς και με την ανάπτυξη εμπορικών ή άλλων δράσεων που επιβάλλουν απασχόληση ή διέλευση ατόμων, οι δημοτικοί σύμβουλοι όλων των παρατάξεων βρίσκονται σε δύσκολη θέση γιατί δεν θέλουν να προκληθούν εντάσεις στην τοπική κοινωνία δεδομένου ότι μια ενδεχόμενη αδειοδότηση θα πρέπει να συνοδεύεται και από το χώρο εγκατάστασης.
Την ίδια στιγμή κάθε είδους αντιδράσεις, πειράγματα και υπονοούμενα έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία το ενδεχόμενο δημιουργίας οίκων ανοχής στο νησί. Οι περισσότεροι το είδαν θετικά το συγκεκριμένο γεγονός, αλλά σημείωσαν ότι θα πρέπει να γίνει υπό προϋποθέσεις για να προχωρήσει σωστά και να μην προκαλέσει αναταράξεις στην κοινωνία. Όσο και αν το ενδεχόμενο δημιουργίας οίκων ανοχής να προκαλεί μεγάλη εντύπωση σους ντόπιους, αρκετοί δεν το βλέπουν αρνητικά αυτό το γεγονός, αφού τονίζουν ότι τα θετικά είναι πολλά για τους πολίτες.

φωτο:Newsbomb