Ρυθμίσεις 100 δόσεων μέχρι 30 Νοεμβρίου για όσους οφείλουν σε Δήμο και ΝΠΔΔ

Στην ρύθμιση των οφειλών φυσικών ή νομικών προσώπων, με δυνατότητα καταβολής έως και 100 δόσεων με απαλλαγή ακόμα και του συνόλου των προσαυξήσεων, επανέρχεται ο Δήμος Ζακύνθου και προσβλέπει να εισρεύσουν χρήματα στα ταμεία του. Η ρύθμιση αφορά σε οφειλές και προς τα νομικά πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 ενώ η δυνατότητα εκπνέει στις 30 Νοεμβρίου οπότε οι ευνοϊκές ρυθμίσεις παύουν να ισχύουν. Επίσης, παρέχεται έκπτωση ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που επιλέγει ο κάθε οφειλέτης.
Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 20 ευρώ. Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου ή έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης. Υπάγονται επίσης και οφειλές που δεν έχουν βεβαιωθεί, λόγω του ότι εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιοδήποτε βαθμό, εφόσον στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα.
Για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι καλό θα ήταν να κάνουν άμεση χρήση των ευεργετικών διατάξεων του Νόμου μέσα στο διάστημα αυτό. Ο Δήμος για όσους δεν ρυθμίσουν τις οφειλές τους και μετά το πέρας της προαναφερόμενης προθεσμίας, θα προβεί, σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

φωτο: Aftodioikisi