Αναβαθμισμένος

* Ενισχυμένος και με αυξημένες αρμοδιότητες πλέον ο αντιδήμαρχο Αλυκών, Νίκος Πέττας.

* Μεταξύ άλλων ο δήμαρχος αναγνώρισε την εργατικότητα του και κυρίως το γεγονός πως όλο το καλοκαίρι ήταν πανταχού παρών σε κάθε πύρινο μέτωπο όπου με κάθε τρόπο και μέσο αθόρυβα και μεθοδικά παρείχε κάθε συνδρομή.

* Επομένως θα μπορούσε να αναλάβει την οργάνωση, εποπτεία, παρακολούθηση, ευθύνη, έλεγχο λειτουργίας και συντονισμό σχετικών με θέματα λειτουργίας και οργάνωσης συγκοινωνιακών και κτηριακών έργων, κυκλοφορίας και αδειών μεταφορών, και υπογραφής των βεβαιώσεων που σχετίζονται με τα εν λόγω τμήματα.

* Περισσότερες ευθύνες, περισσότερες σκοτούρες, αλλά ο Δήμαρχος κάτι θα είχε κατά νου όταν τις ανέθετε.