ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ | Χωρίς συνταγογράφηση ξεχάστε τους ψεκασμούς

Παρελθόν αποτελεί η συνήθεια που υπήρχε μέχρι πρότινος να μπορεί κάποιος να προμηθεύεται ελεύθερα τα γεωργικά φάρμακα που του ήταν αναγκαία για την παραγωγή του. Πλέον εφαρμόζεται το μέτρο της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης καθόσον η πώληση επαγγελματικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα διενεργείται μόνο σε κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Και όλα αυτά διότι σοβαροί είναι οι κίνδυνοι που εγκυμονεί η αλόγιστη χρήση για την υγεία παραγωγών και καταναλωτών. Μπορεί οι νεότεροι αγρότες να έχουν αρχίσει να λειτουργούν με περισσότερη υπευθυνότητα. Να αποφεύγουν την κατάχρηση φυτοφαρμάκων και η βιολογική γεωργία να κερδίζει έδαφος, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα τείνει να εξαλειφθεί. Είναι γεγονός ότι όσο περνάνε τα χρόνια οι μεγαλύτερης ηλικίας αγρότες εξακολουθούν να τα εφαρμόζουν. Τυχόν πώληση χωρίς έκδοση συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων θα επιφέρει αυστηρές κυρώσεις στους παραβάτες.

Οι οδηγίες
Για την πώληση επαγγελματικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων οι αγοραστές επαγγελματικής χρήσης, στους οποίους μπορεί να εκδοθεί συνταγή, δύνανται να είναι: Α. Φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Β. Φυσικά πρόσωπα κάτοχοι τίτλου σπουδών, ο οποίος, επέχει θέση πιστοποιητικού αορίστου ισχύος. Γ. Φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ή τίτλου σπουδών ή νομικά πρόσωπα για τα οποία ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα έχει δηλώσει στην ειδική ψηφιακή υπηρεσία ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που αγοράζουν.
Τα φυσικά πρόσωπα που αναλαμβάνουν την εφαρμογή των επαγγελματικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων οφείλουν να εισέλθουν με τους κωδικούς τους στην ψηφιακή υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ “Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων” και να δηλώσουν ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη της χρήσης. Σύμφωνα με την Κοινοτική και εθνική νομοθεσία η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση περιορίζεται στα πρόσωπα που διαθέτουν το πιστοποιητικό από 26 Νοεμβρίου 2015.

Το Μητρώο
Ωστόσο, ήδη στο νησί μας έχει καταρτιστεί μητρώο χρηστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, δηλαδή οι καλλιεργητές μπαίνουν σε μια λίστα και ανα πάσα ώρα και στιγμή είναι γνωστό, ποιος χρησιμοποιεί και τι φάρμακο. Είναι υποχρεωμένος, δηλαδή, κάθε χρήστης να κρατάει αυτό το μητρώο φαρμακευτικής αγωγής που κυρίως σημασία έχει ο χρόνος αναμονής του φαρμάκου που μπορεί να είναι πέντε μέρες, δέκα μέρες ή δεκαπέντε μέρες ανάλογα με το πόσο ισχυρό είναι. Δηλαδή πότε χορηγείται το φάρμακο και πότε ραντίζεται το προϊόν και πότε το δίνει ο παραγωγός στην κατανάλωση, για να μην παρουσιάζουν τα προϊόντα υπολείμματα.
Ως γνωστό ο καρκίνος θερίζει όχι μόνο στη Ζάκυνθο. Το αιμοποιητικό (λευχαιμίες και λεμφώματα), το γαστρεντερολογικό, το ουροποιητικό, το ενδοκρινολογικό (καρκίνος του θυρεοειδούς αδένα) έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζονται άμεσα από τη χρήση φυτοφαρμάκων και δεν είναι όμως μόνον οι αγρότες που επηρεάζονται.