ΠΑΡΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ | Στα σκαριά Δίκτυο Περιφερειών για συνέργειες στον τουρισμό

Στην ενίσχυση και εμβάθυνση της συνεργασίας και των συνεργιών στον τομέα του τουρισμού όλων των Περιφερειών, με το Υπουργείο Τουρισμού, τον Ε.Ο.Τ και άλλους φορείς αποσκοπούσε η 5η Συνάντηση Αντιπεριφερειαρχών Τουρισμού που φέτος πραγματοποιήθηκε στην Κεφαλονιά.
Παρουσιάζοντας συγκεκριμένα στοιχεία έγινε εκτενής αναφορά στις σύγχρονες διεθνείς τάσεις διαχείρισης του τουρισμού. Κυρίως, όμως, στην εμπεριστατωμένη πρόταση για την ίδρυση Δικτύου Περιφερειών για θέματα τουρισμού καθώς και σε συγκεκριμένα βήματα για την επίτευξη του στόχου. Επισημάνθηκε ο σημαντικός συντονιστικός ρόλος της νέα δομής, η οποία θα υλοποιεί δέσμη ενεργειών ανά θεματικό αντικείμενο με επίκεντρο τη δικτύωση και την επίτευξη συνεργατικών στρατηγικών μεταξύ των Περιφερειών. Αναλυτική παρουσίαση της πρότασης έγινε από τον ειδικό σύμβουλο σε θέματα τουρισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου Δρ. Σωτήρη Βαρελά και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τουρισμού κ. Κωνσταντίνο Ψυχάρη.
Το σύνολο των εκπροσώπων των Περιφερειών συμφώνησαν καταρχήν με την αναγκαιότητα της δημιουργίας ενός συντονιστικού οργάνου κοινών ενεργειών και δράσεων και αποφάσισαν στο πλαίσιο της Philoxenia στη Θεσσαλονίκη να οριστικοποιηθούν τα βήματα για την υλοποίηση του.
Παράλληλα, παρουσιάστηκε ένα καινοτόμο μοντέλο Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης για την διαχείριση του θερμαλισμού στο Βόρειο Αιγαίο. Αντίστοιχες παρουσιάσεις έγιναν από τους Αντιπεριφερειάρχες των υπόλοιπων Περιφερειών. Σε κάθε επόμενη συνάντηση Αντιπεριφερειαρχών θα παρευρίσκεται ένας Περιφερειάρχης ο οποίος θα εκπροσωπεί την ΕΝ.ΠΕ.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ένα από τα θέματα που απασχόλησαν τη συνάντηση ήταν ο κοινός προβληματισμός για το πλαίσιο που θέτει ο νέος νόμος 4412/2016, όπου απαιτείται άμεση τροποποίηση του σε ότι αφορά τις διαδικασίες για τις δράσεις τουρισμού. Υπήρξε εξουσιοδότηση προκειμένου να αναληφθεί η σύνταξη εγγράφου σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Τ το οποίο θα σταλεί στην Υπουργό Τουρισμού ώστε να ρυθμιστεί το ζήτημα νομοθετικά. Οι Αντιπεριφερειάρχες ανέλυσαν την νέα ευρωπαϊκή στρατηγική όπως την έθεσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. AntonioTajani στην πρόσφατη ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου επίκεντρο θέτει την άνθρωπο, τις ανησυχίες των απλών πολιτών και την καταπολέμηση της ανεργίας.
Μετά το πέρας των εργασιών παραχωρήθηκε συνέντευξη τύπου όπου από όλους τους συμμετέχοντες εκφράστηκε η κοινή άποψη για την αναγκαιότητα κοινών δράσεων για την ανάπτυξη του τουρισμού που αποτελεί κυρίαρχο παράγοντα για την εθνική μας οικονομία. Κατά τη διάρκειά της έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην αποτελεσματικότητα των δράσεων των αιρετών Περιφερειών τονίζοντας την ενίσχυση του θεσμού και την μετάβαση του στην Περιφερειακή διακυβέρνηση. Τονίστηκε, τέλος, για μια ακόμη φορά ο καίριοο ρόλοο που πρέπει να διαδραματίσουν οι Αιρετές Περιφέρειες, στην προσπάθεια που έχει ανάγκη η χώρα για μια αναπτυξιακή μεταρρυθμιστική επανάσταση.

φωτο: messinialive.gr