Χρειάζεται το παιδί μου λογοθεραπεία;

Γράφει ο Λογοθεραπευτής Αλέξανδρος Λυμούρης
Δεβιάζη 2 (πλησίον Μητρόπολης Ζακύνθου)
Τηλ.: 26950 27014
Κιν.: 6944621444
Email: [email protected]

Για πάρα πολλούς γονείς η διαδικασία μέχρι να αποδεχτούν ότι το παιδί τους χρειάζεται λογοθεραπεία, είναι τις περισσότερες φορές, δύσκολη και γεμάτη εμπόδια. Αυτό που πρέπει όμως να έχουμε κατά νου είναι, ότι τα μικρά παιδιά μπορούν να βοηθηθούν απίστευτα, αν βοηθηθούν έγκαιρα. Και το πρώτο βήμα είναι η αποδοχή από τους γονείς του προβλήματος. Αν υποπτευόμαστε ότι το παιδί μας παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα ομιλίας, μπορούμε να έχουμε κατά νου το εξής:
Κάθε παιδί αναπτύσσεται με τους δικούς του ρυθμούς. Αλλά αυτό που είναι καλό να έχουμε κατά νου είναι, τα χαρακτηριστικά του μέσου όρου ανάπτυξης για κάθε ηλικία.

0-6 μηνών:
•Παράγει ήχους ευχαρίστησης
•Αντιδρά στους ήχους κα γυρίζει το κεφάλι του
•Ανάλογα με τις ανάγκες του χρησιμοποιεί διαφορετικό κλάμα
•Αναγνωρίζει φωνές και γελάει όταν του μιλάνε
•Μιμείται ήχους
•Η φωνή του παρουσιάζει ποικιλία στην ηχηρότητα και τον τόνο
•Χρησιμοποιεί χειρονομίες για να υποδείξει αυτό που θέλει

7-12 μηνών
•Καταλαβαίνει το όχι και το ναι
•Ανταποκρίνεται στο όνομα του
•Μιμείται περισσότερους ήχους
•Εμφάνιση πρώτων λέξεων , βάβισμα
•Εντονα στοιχεία προσωδίας και επιτονισμού
•Ακούει όταν του μιλάνε
•Σιγά – σιγά αρχίζει να αλλάζει το βάβισμα και χρησιμοποιεί σκόπιμα την ομιλία
•Εχει εκφραστικό λεξιλόγιο 1-3 λέξεις
•Χρησιμοποιεί κυρίως ουσιαστικά
•Καταλαβαίνει τις απλές εντολές

13-18 μηνών:
•Η ομιλία του είναι σχεδόν ακατάληπτη
•Ηχολαλεί
•Ακολουθεί απλές εντολές
•Παράγει κάποια σύμφωνα
•Εκφραστικό λεξιλόγιο 3-25 λέξεις ή και περισσότερες
•Χρησιμοποιεί παράλληλα χειρονομίες και φώνηση

19-24 μηνών:
•Η ομιλία του γίνεται κατανοητή και αρχίζει να μοιάζει σταδιακά με την ομιλία των ενηλίκων
•Εκφραστικό λεξιλόγιο 50-100 λέξεις ή και περισσότερες
•Αντιληπτικό λεξιλόγιο πάνω από 300 λέξεις
•Αρχίζει να χρησιμοποιεί προτάσεις με ουσιαστικά και ρήματα
•Χρησιμοποιεί προσωπικές αντωνυμίες (εγώ, εσύ, αυτός)
•Απαντά στην ερώτηση <<τι είναι αυτό;>>
•Ακούει ιστορίες
•Ονομάζει πέντε μέρη του σώματος και κάποια οικεία αντικείμενα
•Καταλαβαίνει και ακολουθεί εντολές με δύο μέρη

2-3 ετών:
•Η ομιλία του είναι περισσότερο κατανοητή από τους ξένους
•Κατανοεί τις έννοιες “όλα” και “πολλά”
•Ζητά τα αντικείμενα με το όνομα τους
•Προσδιορίζει διάφορα μέρη του σώματος
•Εκφράζει την ανάγκη του να πάει τουαλέτα
•Απαντά σε απλές ερωτήσεις
•Ακούει ιστορίες και τραγούδια
•Χρησιμοποιεί προτάσεις με 3-4 λέξεις
•Κάνει ερωτήσεις χρησιμοποιώντας 2 λέξεις
•Αντιλαμβάνεται 500-900 λέξεις
•Εκφραστικό λεξιλόγιο 50-250 λέξεις ή περισσότερες
•Μιλάει δυνατά
•Κάνει γραμματικά και συντακτικά λάθη
•Παραλείπει ή αντικαθιστά κάποια φωνήματα όταν μιλάει

3-4 χρονών :
•Ακολουθεί σύνθετες εντολές (2-3 μέρη)
•Καταλαβαίνει αντίθετες έννοιες
•Απαντά και κάνει απλές ερωτήσεις
•Εκφράζει συναισθήματα
•Χρησιμοποιεί προτάσεις με 4-6 λέξεις
•Καταλαβαίνει 1200 – 2000 λέξεις
•Εκφραστικό λεξιλόγιο 800 -1500 λέξεις
•Καταληπτότητα ομιλίας 80%
•Βελτιώνει τα συντακτικά και γραμματικά λέθη
•Ψιθυρίζει
•Χρησιμοποιεί σωστά τον πληθυντικό αριθμό, αντωνυμίες, χρόνους ρημάτων
•Αντιλαμβάνεται τις έννοιες παρελθόν και μέλλον
•Συμμετέχει σε συζητήσεις

4-5 χρονών:
•Καταλαβαίνει τους αριθμούς μέχρι το 3
•Αναγνωρίζει μέχρι 3 βασικά χρώματα
•Καταλαβαίνει τις έννοιες του χώρου
•Καταλαβαίνει πάνω από 2800 λέξεις
•Εκφραστικό λεξιλόγιο 900 – 2000 λέξεις
•Χρησιμοποιεί σύνθετες προτάσεις 4 -8 λέξεις
•Σωστή χρήση γραμματικής
•Ακούει μια ιστορία και απαντά σε ερωτήσεις
•Περιγράφει την μέρα του στο σχολείο
•Αναμεταδίδει ακριβώς μια ιστορία
•Δίνει σύνθετες απαντήσεις
•Γνωρίζει την χρήση αντικειμένων

5-6 χρόνων:
•Γνωρίζει και ονομάζει 6 χρώματα
•Ονομάζει 3 σχήματα
•Καταλαβαίνει περίπου 12000 λέξεις
•Αυξάνει συνεχώς το λεξιλόγιο του
•Συμμετέχει σε διαλόγους
•Μετράει αυτοματοποιημένα μέχρι το 30.
•Συμμετέχει σε ομαδικά παιχνίδια και ακολουθεί τις οδηγίες
•Εκτελεί σύνθετες εντολές με 3 μέρη
•Ονομάζει τις μέρες της εβδομάδας
•Χρησιμοποιεί κλίσεις και χρόνους ρημάτων (αόριστος, μέλλοντας)
•Αντικαθιστά ελάχιστα φωνήματα
•Γραμματικά πλήρης πρόταση
•Επικοινωνεί εύκολα με ενήλικες

Αν λοιπόν υποπτευόμαστε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα ομιλίας, μπορούμε να συμβουλευτούμε τον παιδίατρό μας να μας συστήσει σε κάποιον ειδικό αν εμείς δεν γνωρίζουμε που να απευθυνθούμε. Ο λογοθεραπευτής κάνει πρώτα μια αξιολόγηση του που βρίσκεται το παιδί μας. Αξιολόγηση δε σημαίνει ότι θα μπει σε ένα απρόσωπο, κρύο δωμάτιο που θα το βάλουν να απαντάει σε δύσκολες ερωτήσεις και θα το κάνουν να αισθανθεί άβολα. Τα τεστ αξιολόγησης γίνονται με παιγνιώδη τρόπο, περιλαμβάνουν παιχνίδια και ευχάριστες δραστηριότητες και σε κάποιες περιπτώσεις, όταν ο λογοθεραπευτής το επιτρέπει, ο γονιός μπορεί να παραβρίσκεται στο δωμάτιο. Τα αποτελέσματα τα μαθαίνουν οι γονείς άμεσα, καθώς και το χρόνο που θα χρειαστεί για τη θεραπεία.
Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι να αφήσουμε στην άκρη τους φόβους και τις προκαταλήψεις μας και να δώσουμε την ευκαιρία στο παιδί μας, για έγκαιρη και αποτελεσματική βοήθεια.

φωτο: list25.com