ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ | Οι δράσεις πολιτικής προστασίας να χρηματοδοτούνται από το κράτος

Τη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό των δράσεων πολιτικής προστασίας των Περιφερειών, αποφάσισε να ζητήσει η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, κατά την πρόσφατη συνεδρίαση που πραγματοποίησε στην Αθήνα. Το θέμα για το οποίο λήφθηκε η σχετική απόφαση εισηγήθηκε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων.
Ο κ. Γαλιατσάτος τόνισε, ότι ενώ οι Περιφέρειες υποστηρίζουν ποικιλοτρόπως το επιχειρησιακό έργο του Πυροσβεστικού Σώματος -με υδροφόρες, μηχανήματα έργου, αλλά και καλύπτοντας δαπάνες σίτισης ακόμη και καυσίμων- όχι μόνο δεν λαμβάνουν καμία χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά είναι αβέβαιη η έγκριση αυτών των δαπανών από δικά τους έσοδα από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Επισημάνθηκε πως σε οικονομική ασφυξία οδηγούνται οι Περιφέρειες ως αποτέλεσμα αφ’ ενός της δραστικής περικοπής της χρηματοδότησής τους σε ποσοστό έως και 65% κι αφ’ ετέρου της διαρκούς εκχώρησης αρμοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος χωρίς τους αναλογούντες πόρους. Παράλληλα, ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ έκανε ειδική αναφορά στην πολιτική προστασία για την οποία η χρηματοδότηση των Περιφερειών είναι μηδενική, ενώ, όπως πρόσθεσε, τα τελευταία χρόνια μηδενική είναι και η χρηματοδότηση των Περιφερειών για επενδυτικές λειτουργίες. Ανέδειξε την αντίφαση ότι ενώ οι Περιφέρειες έχουν ελάχιστους ίδιους πόρους που προφανώς δεν επαρκούν για την κάλυψη των εν λόγω αρμοδιοτήτων, δεν επιτρέπεται η χρηματοδότηση της άσκησης αυτών των αρμοδιοτήτων από άλλους πόρους των Περιφερειών, όπως οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ).