ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ | Συνάντηση εργασίας για την κατάθεση προτάσεων

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα η συνάντηση αντιπροσωπειών από τις Περιφέρειες, οι οποίες συνεργάζονται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Ελλάδας – Ιταλίας. Σκοπός της συνάντησης ήταν να συζητηθούν οι στρατηγικές προτεραιότητες και να διερευνηθούν οι δυνατότητες κατάθεσης από κοινού προτάσεων στρατηγικού χαρακτήρα.
Μάλιστα, οι προτάσεις, που θα είναι έτοιμες στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, θα υλοποιηθούν σε διάστημα 3 ετών και η χρηματοδότησή τους θα γίνει από τους πόρους του προγράμματος Ελλάδα-Ιταλία.
Στη συνάντηση αυτή συμμετείχε από Ιταλικής πλευράς αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Απουλίας Από την Ελληνική πλευρά συμμετείχαν αντιπροσωπείες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με παρόντες τον Περιφερειάρχη Θεόδωρο Γαλιατσάτο και τον Αντιπεριφερειάρχη Γιάννη Φοντάνα, της Περιφέρειας Ηπείρου με την Αντιπεριφερειάρχη Τατιάνα Καλογιάννη και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τον περιφερειακό σύμβουλο Χρήστο Μπούνια.
Κοινή πεποίθηση αποτέλεσε ότι η αναβάθμιση των σχέσεων και η διαρκώς στενότερη συνεργασία, που επετεύχθη το τελευταίο διάστημα μεταξύ των περιφερειών, αποτελεί σημαντικό θετικό παράγοντα στην προσπάθεια από κοινού αντιμετώπισης ζητημάτων που αφορούν άμεσα τους πολίτες και τους φορείς των περιφερειών, στη βάση της αμοιβαιότητας της ισονομίας και της αλληλεγγύης, απαραίτητης προϋπόθεσης για την εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων με μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη απόδοση.
Συμφωνήθηκε η από κοινού κατάθεση έξι έως οκτώ στρατηγικών προτάσεων με αντικείμενα
1. Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα
2. Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική Διαχείριση
3. Μεταφορές -Διασύνδεση

Ο γενικός στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εδαφικής συνοχής στην περιοχή προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης. Να υπάρξει υποστήριξη για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, βελτίωση της πρόσβασης σε δίκτυα και υπηρεσίες στον τομέα της συνεργασίας, έτσι ώστε να ενισχυθεί η κινητικότητα των ανθρώπων και των αγαθών και της ποιότητας ζωής, τη διατήρηση και την αποτελεσματική διαχείριση του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής.
Για την καλύτερη προετοιμασία τους μετά από δίμηνη προεργασία σε κάθε περιφέρεια θα πραγματοποιηθεί στα τέλη του Οκτώβρη στην Ιταλία νέα συνάντηση για να συζητηθούν αναλυτικά οι προτάσεις που θα υποβληθούν.
Υπενθυμίζεται ότι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχει συνεργαστεί με την Περιφέρεια της Απουλίας και στο παρελθόν, κυρίως σε προγράμματα πολιτισμού (όπως το ICE) και στόχος είναι η χάραξη κοινής πολιτικής στα ευρωπαϊκά προγράμματα.