Κι άλλοι κάδοι


* Επιτέλους, κι άλλοι μπλε κάδοι! Η νέα εβδομάδα ξεκίνησε με τοποθέτηση περισσότερων μπλε κάδων σε πολλές περιοχές της Ζακύνθου, βήμα θετικό για το νησί που εδώ και αρκετό καιρό εμφανίζει έλλειψη ακόμη και πράσινων κάδων απορριμμάτων.

* Το πρόβλημα είναι γνωστό και πάγιο ήδη από τους χειμερινούς μήνες, με τις μυστηριώδεις «εξαφανίσεις κάδων», αλλά είχε ενταθεί τους τελευταίους μήνες σε βαθμό τέτοιο ώστε κάποιος να χρειάζεται να διανύσει αρκετά μεγάλες αποστάσεις μέχρι να φτάσει σε μπλε κάδο ανακύκλωσης.

* Όσο για τους πράσινους κάδους, είναι γνωστό το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού και του μεγάλου φόρτου εργασίας λόγω της κορύφωσης της σεζόν, με αποτέλεσμα οι κάδοι να αδειάζουν αραιά και τα σκουπίδια να πνίγουν τον τόπο.

* Μάλλον θα μας πάρει καιρό μέχρι να καταστούμε αξιοπρεπώς καθαροί.