Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος συμπαρίσταται στο Ζακυνθινό λαό για τις καταστροφικές πυρκαγιές

Επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου προς τον Μητροπολίτη Ζακύνθου Διονύσιο για την δοκιμασία του νησιού από τις φωτιές:

Ιερώτατον Μητροπολίτην Ζακύνθου
κύριον Διονύσιον,
Εις Ζάκυνθον.

Ιερώτατε αδελφέ,

Η Μήτηρ Εκκλησία και ημείς προσωπικώς συμμετέχομεν ολοθύμως εις πόνον και θλίψιν υμετέρας λίαν ημίν αγαπητής Ιερότητος και ευσεβόφρονος ποιμνίου αυτής ως εκ των ενσκηψασών καταστρεπτικών πυρκαϊών εν τη ωραία νήσω υμών και δεόμεθα του Θεού των οικτιρμών και πάσης παρακλήσεως όπως προστατεύη υμάς από πάσης απειλής και παντός κινδύνου και βοηθήση υμάς εις την ταχείαν αποκατάστασιν των ζημιών και ανασυγκρότησιν των τοπικών πραγμάτων, προς ανακούφισιν του λαού και χαράν πάντων των φίλων της Ζακύνθου ών πρώτος η ημετέρα Μετριότης.

Αγαπητός εν Χριστώ αδελφός
και διάπυρος προς Θεόν ευχέτης
+ ο Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος

—————————-
Φανάριον, 17.08.2017

You might also like: