Δήλωση Υπουργού Δικαιοσύνης Στ. Κοντονή | «Δίνουμε οριστική λύση στα «κόκκινα δάνεια» αγροτών-κτηνοτρόφων»

Τη δυνατότητα διαγραφής, υπό προϋποθέσεις, ενός σημαντικού μέρους του χρέους τους προς την πρώην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας, δίνει σε 82.000 αγρότες και κτηνοτρόφους, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Με τον παράλληλο εξωδικαστικό μηχανισμό που θα λειτουργήσει στις 20 Σεπτεμβρίου επιχειρείται να δοθεί λύση στο πρόβλημα των κόκκινων αγροτικών δανείων ύψους 1,75 δισ. ευρώ.
Το σχέδιο που εκπονείται με πρωτοβουλία του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Βασίλη Κόκκαλη, σε συνεννόηση την εταιρία-εκκαθαριστή της πρώην ΑΤΕ, PQH, προβλέπει τη δυνατότητα διαγραφής κεφαλαίου μέχρι το ύψος της αξίας της περιουσίας του αγρότη-οφειλέτη μειωμένη κατά 10%.

Μετά από αυτή τη θετική εξέλιξη ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Βουλευτής Ζακύνθου Σταυρος κοντονής προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Η κυβέρνηση της Αριστεράς δίνει οριστική λύση στη διαχείριση κόκκινων δανείων συνολικού ύψους 1,75 δισ. ευρώ που είχαν λάβει 82.000 αγρότες και κτηνοτρόφοι από την πρώην Αγροτική Τράπεζα. Παράλληλα μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων δίδεται η ευκαιρία στους οφειλέτες – επιχειρηματίες να ρυθμίσουν τα συνολικά χρέη τους ταυτόχρονα προς όλους τους πιστωτές τους, δηλαδή, τις τράπεζες, τις εφορίες, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους ΟΤΑ, τους προμηθευτές και τους λοιπούς ιδιώτες. Βασική επιδίωξη είναι να δοθεί η ευκαιρία σε βιώσιμες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αδυναμία πληρωμών αλλά και σε αυτές που βρίσκονται σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας, να ελαφρυνθούν. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως µεγέθους, εταιρικού τύπου ή ύψους κύκλου εργασιών με ελαστικά κριτήρια ένταξης
Η κυβέρνηση της Αριστεράς υλοποιεί με σοβαρότητα το πρόγραμμά της και τις υποσχέσεις που έδωσε στο λαό επανεκκινώντας τον έναν μετά τον άλλον όλους τους τομείς της οικονομίας. Μέσα σε ένα δυσχερές οικονομικό περιβάλλον προστατεύει στην πράξη την πλειοψηφία της κοινωνίας, εγκαταλείπει τις καταστροφικές και αδιέξοδες πολιτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων που εφαρμόζονταν για πολλές δεκαετίες και ανοίγει νέους δρόμους με γνώμονα τις ανάγκες των πολλών και όχι των λίγων».

Προς ενημέρωσή σας επισυνάπτονται αναλυτικά οι ρυθμίσεις:

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Το σχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα διαγραφής κεφαλαίου μέχρι το ύψος της αξίας της περιουσίας του αγρότη-οφειλέτη μειωμένη κατά 10%. Για παράδειγμα, εάν ένας αγρότης έχει χρέος προς την τράπεζα ύψους 200.000 ευρώ και η πραγματική εμπορική αξία της ρευστοποιήσιμης περιουσίας του αποτιμάται στα 100.000 ευρώ, τότε θα πληρώσει το 90% της αξίας της περιουσίας του, δηλαδή θα διαγραφεί χρέος ύψους 110.000 ευρώ.
Οι βασικοί άξονες του σχεδίου είναι η εξυπηρέτηση της βιώσιμης οφειλής, αλλά και ο επανυπολογισμός και επαναπροσδιορισμός της. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην άμεση αντιμετώπιση θεμάτων που έχουν σχέση με τα δάνεια τα οποία εγγυήθηκε το Ελληνικό Δημόσιο, είτε σε φυσικά πρόσωπα είτε σε συνεταιρισμούς υπό το πρίσμα αφενός των σχετικών διατάξεων του Ν. 3259/2004. Σημειώνεται ότι η παρούσα διαδικασία ουδόλως εμποδίζει αγρότη-κτηνοτρόφο ή συνεταιρισμό να ζητήσει να υπαχθεί και στον εξωδικαστικό συμβιβασμό του Ν. 4469/2007.
Η διάρκεια της ρύθμισης μπορεί να φτάσει μέχρι τα 10 έτη, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία του οφειλέτη ή του εγγυητή, η οποία ωστόσο δεν πρέπει υπερβαίνει τα 75 έτη στη λήξη της ρύθμισης. Σχετικά με την αποπληρωμή, μπορεί να γίνει σε μηνιαίες, τριμηνιαίες ή ανισόποσες συμφωνούμενες με τον οφειλέτη δόσεις, ενώ απαραίτητη είναι η είσπραξη προκαταβολής, το ποσό της οποίας δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το διπλάσιο του ύψους της νέας δόσης ή τα 750 ευρώ.
Χαμηλό θα είναι και το επιτόκιο, καθώς, σύμφωνα με το σχέδιο που εκπονείται, διαμορφώνεται με euribor 6Μ + 4% (πλέον εισφορά Ν. 128/75). Λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή τιμή του euribor, το επιτόκιο υπολογίζεται στο 4%. Σχετικά με το ποσό διαγραφής, αν η ρύθμιση τηρηθεί, το ποσό των εξωλογιστικών τόκων θα διαγραφεί με την εξόφληση του υπολοίπου. Σε αντίθετη περίπτωση, το ποσό καθίσταται απαιτητό.

Πεδίο Εφαρμογής
Η ρύθμιση αφορά οφειλές οφειλετών που ασκούν αγροτική, κτηνοτροφική και πτηνοτροφική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών τους που καλύπτονται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Προϋπόθεση ισχύος ρύθμισης οφειλής που καλύπτεται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου αποτελεί η προηγούμενη απόφαση του Ελληνικού Δημοσίου ότι η παρασχεθείσα εγγύησή του ακολουθεί την οφειλή. Οφειλές που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3259/2004 (ρύθμιση για πανωτόκια) θα αναπροσαρμοσθούν κατά τις επιταγές του νόμου, εφόσον οι οφειλέτες προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν την υπαγωγή τους.

Εξόφληση Οφειλών
Σύμφωνα με το σχέδιο που επεξεργάζεται ο εκκαθαριστής της πρώην ΑΤΕ σε συνεννόηση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, «ως συμβιβασμός νοείται η εντός τριμήνου, από την ημερομηνία έγκρισης του αιτήματος, καταβολή του τιμήματος προς οριστική διευθέτηση της απαίτησης, με διαγραφή μέρους της συνολικής απαίτησης, συμπεριλαμβανομένου τμήματος του λογιστικού υπολοίπου».
Για συνολική οφειλή μέχρι 20.000, το ποσοστό έκπτωσης διαμορφώνεται στο 50% του λογιστικού υπολοίπου. Για συνολική οφειλή ίση ή μεγαλύτερη των 20.000 ευρώ, εφόσον:
α) είναι επαρκώς εξασφαλισμένη, δηλαδή ύψος οφειλής προς ποσό εξασφάλισης μικρότερο του 80%, η εξόφληση δύναται να περιοριστεί στο 90% της λογιστικής οφειλής.
β) είναι μερικώς εξασφαλισμένη, δηλαδή ύψος οφειλής προς ποσό εξασφάλισης μεγαλύτερο από 80%, η εξόφληση δύναται να περιοριστεί στη σημερινή πραγματική αξία από τη ρευστοποίησης της εμπράγματης εξασφάλισης, μειωμένη κατά 10%.
γ) είναι ανεξασφάλιστη, η εξόφληση δύναται να περιοριστεί στο 50% του λογιστικού υπολοίπου, εφόσον έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια πρόσθετης εξασφάλισης και δεν τεκμαίρεται από τα οικονομικά στοιχεία του οφειλέτη (λαμβάνοντας υπόψη τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης) βιώσιμη ρύθμιση.

Ένταξη στη Ρύθμιση
Για την ένταξη στον παράλληλο εξωδικαστικό μηχανισμό, θα πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
* Καθυστερημένη οφειλή τουλάχιστον 90 ημερών στις 31.12.2016
* Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε τουλάχιστον ένα οικονομικό έτος της τελευταίας τριετίας πριν από την υποβολή της αίτησης (όπως προκύπτουν από το Ε3).

Περαιτέρω Ενημέρωση
Λεπτομερής ενημέρωση της νέας πολιτικής προς τους αγρότες θα γίνεται μέσω των ΚΕΥΔ (Κέντρα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών), των σχετικών ιστοσελίδων του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω των αγροτικών οργανισμών και μέσω ειδικού προγράμματος που πρόκειται να υλοποιηθεί άμεσα.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Αποπληρωμή έως 120 δόσεις για επιχειρήσεις που έχουν οφειλές προς το Δημόσιο έως 20.000 ευρώ όταν οι οφειλές αυτές εντάσσονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης προβλέπει εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σχετικά με τη συμμετοχή του Δημοσίου ως πιστωτή στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. Η ίδια δυνατότητα θα παρέχεται, αλλά υπό προϋποθέσεις, και για οφειλές που έχουν υπαχθεί σε προηγούμενες ρυθμίσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι οφειλές θα πρέπει να έχουν βεβαιωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.
Ειδικότερα, η εγκύκλιος 1124/2017 προβλέπει τα ακόλουθα:
• Επιτρέπεται η ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό οφειλών προς το Δημόσιο που είχαν υπαχθεί σε προηγούμενες ρυθμίσεις. Σε αυτή την περίπτωση το Δημόσιο συναινεί εάν ισχύουν σωρευτικά οι δύο ακόλουθες προϋποθέσεις: α) το ύψος δόσης της υφιστάμενης ρύθμισης υπερβαίνει τη μηνιαία δυνατότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, όπως αυτή αποδεικνύεται στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για την εξωδικαστική αναδιάρθρωση των χρεών του και β) προβλέπεται η δυνατότητα αποπληρωμής σε όχι περισσότερες από 120 δόσεις. Πάντως, εάν δεν προτείνεται στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, αύξηση του αριθμού των δόσεων, εντάσσονται χωρίς προϋποθέσεις στη συμφωνία αναδιάρθρωσης οι ανεξόφλητες δόσεις των προηγούμενων ρυθμίσεων ως έχουν.
• Επιτρέπεται η ένταξη μη ρυθμισμένων οφειλών προς το Δημόσιο έως 20.000 ευρώ και η αποπληρωμή τους γίνεται ως εξής: για βασικές οφειλές έως 3.000 ευρώ προβλέπεται αποπληρωμή το πολύ σε 36 δόσεις και δεν μπορεί να γίνει διαγραφή κανενός ποσού. Για βασικές οφειλές από 3.001 έως 20.000 ευρώ προβλέπεται η αποπληρωμή έως 120 δόσεις και δίνεται η δυνατότητα διαγραφής τόκων και προσαυξήσεων. Η ελάχιστη μηνιαία δόση και στις δύο περιπτώσεις ανέρχεται σε 50 ευρώ.
• Τρόπος διαγραφής οφειλών στο Δημόσιο: γίνεται κατά σειρά παλαιότητας, από την παλαιότερη οφειλή προς τη νεότερη με κριτήριο τον χρόνο καταχώρισης της οφειλής στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων και όχι τον χρόνο λήξης της νόμιμης προθεσμίας καταβολής αυτής, είτε η καταβολή γίνεται εφάπαξ είτε σε δόσεις.
• Συμψηφισμός οφειλών προς το Δημόσιο με απαιτήσεις επιχείρησης από αυτό: εάν η απαίτηση έναντι του Δημοσίου δημιουργήθηκε πριν από την έναρξη ισχύος της σύμβασης αναδιάρθρωσης, με τον συμψηφισμό πιστώνονται κατά σειρά προτεραιότητας οι οφειλές εκτός σύμβασης, δόσεις υφιστάμενων ρυθμίσεων που εντάσσονται στον εξωδικαστικό, δόσεις της σύμβασης αναδιάρθρωσης και, τέλος, εφόσον έχουν εξαντληθεί οι λοιπές βεβαιωμένες στη φορολογική διοίκηση οφειλές, οι προβλεπόμενες στη σύμβαση προς διαγραφή οφειλές στη φορολογική διοίκηση. Εάν η απαίτηση δημιουργήθηκε μετά την έναρξη ισχύος της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών, με τον συμψηφισμό πιστώνονται, κατά σειρά προτεραιότητας οι δόσεις της σύμβασης αναδιάρθρωσης, δόσεις υφιστάμενων ρυθμίσεων και οφειλές εκτός σύμβασης.
Η επιχείρηση που ρυθμίζει τις οφειλές της βάσει του εξωδικαστικού και είναι συνεπής τυγχάνει σειράς ευεργετημάτων: α) δεν υπολογίζονται πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής κατά τη διάρκεια της σύμβασης αναδιάρθρωσης, β) στις επιχειρήσεις χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας, γ) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων του οφειλέτη. Η αναστολή, πάντως, δεν ισχύει για ληξιπρόθεσμες δόσεις της σύμβασης. Επίσης, προβλέπεται αναστολή των ποινικών διώξεων για χρέη προς το Δημόσιο. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) θα ρυθμίζονται στο εξής αυτόματα ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 20.000 έως 50.000 ευρώ, με ταυτόχρονη διαγραφή τυχόν προσαυξήσεων για τις επιχειρήσεις.
Πώς θα γίνεται ο διακανονισμός
Ενδεικτικά, οι οφειλές προς τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και εφορίες, που θα μένουν μετά και τη διαδικασία της διαγραφής θα διακανονίζονται σε έως 120 δόσεις.
Για τους υπόλοιπους πιστωτές (π.χ. πελάτες μιας επιχείρησης ή προμηθευτές) θα γίνονται το ανώτερο μέχρι 24 δόσεις, ενώ ειδικά για τις απαιτήσεις εργαζομένων θα γίνονται μέχρι 12 δόσεις.
Για τις οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ταμεία οι οποίες δεν ξεπερνούν τις 3.000 ευρώ ανά πιστωτή, θα γίνονται μέχρι 36 δόσεις, χωρίς διαγραφή προσαυξήσεων.
Εάν οι οφειλέτες δεν αποδέχονται την αυτοματοποιημένη ρύθμιση, θα συνεχίζεται κανονικά η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού.
Προστασία από Πλειστηριασμούς, κατασχέσεις
Με τον Νόμο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού η επιχείρηση που αιτείται προστατεύεται από καταδιωκτικά μέτρα εναντίον της (πλειστηριασμούς, κατασχέσεις, ασφαλιστικά μέτρα).
Νέα Χρηματοδότηση της Επιχείρησης
Ο Νόμος του Εξωδικαστικού Συμβιβασμού δίνει ιδιαίτερα προνόμια στα πιστωτικά, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα ή σε πρόσωπα συνδεδεμένα με την αιτούμενη επιχείρηση για τη χορήγηση νέας χρηματοδότησης (refinancing) στην επιχείρηση.