ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΠΛΗΡΩΤΕΣ | Αρχίζουν οι διεκδικήσεις των δήμων

Ξεκινά αυτό το διάστημα η διαδικασία αποπληρωμής σε 100 δόσεις των χρεών, που έχουν πολίτες και επιχειρήσεις στους δήμους της χώρας.
Με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών η διαδικασία μπήκε πλέον σε εφαρμογή και οι ΟΤΑ ήδη εξετάζουν τους τρόπους με τους οποίους θα καλέσουν φυσικά και νομικά πρόσωπα να εξοφλήσουν τα χρέη τους προς σε αυτούς. Ο Δήμος μας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κατάστασης με τα χρέη προς αυτόν από ιδιώτες και επιχειρηματίες να ανέρχεται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, ενώ το χρέος αυτό πανελλαδικά φτάνει τα 500 εκατομμύρια ευρώ.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες οι δήμοι με ανακοινώσεις αλλά και με σχετικές επιστολές θα καλούν τους οφειλέτες τους να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Σύμφωνα με τη ρύθμιση του υπουργείου Εσωτερικών οι δήμοι πλέον μπορούν να δρομολογούν μέτρα εναντίον κακοπληρωτών, όπως κατασχέσεις λογαριασμών, μπλοκάρισμα ΑΦΜ και κατασχέσεις ακινήτων, πλην πρώτης κατοικίας.
Η ρύθμιση, αναφέρει πως οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών, που έχουν βεβαιωθεί μέχρι και δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου, μπορούν, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, με απαλλαγή κατά 100%, εάν εξοφληθούν εφάπαξ και με απαλλαγή κατά ποσοστό που κυμαίνεται από 80% έως 50%, ανάλογα με το χορηγούμενο αριθμό δόσεων και σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις που προβλέπονται κατά περίπτωση.
Οι δόσεις θα είναι έως 100 κατ’ ανώτατο όριο, είναι μηνιαίες και ισόποσες, πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.
Συγκεκριμένα, οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών, που έχουν βεβαιωθεί μέχρι και δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορούν, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού προσώπου αυτού, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.