Μίσος ή μιζέρια;

* Το μπουρίνι έβαλε πρόωρο τέλος στο Φεστιβάλ «Κερνάμε Ελλάδα», με τη σφοδρότητα των φαινομένων του. Σφοδρότερο όμως ήταν το μένος όσων του επιτέθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, εφευρίσκοντας πλήθος από κατηγορίες εναντίον του, χωρίς να αντιπροτείνουν το παραμικρό και, κυρίως, χωρίς να έχουν τη γνώση για να εκφέρουν με τόσο μίσος το λόγο τους. Κυριότερη αιτία ήταν η τιμή εισιτηρίου: το ποσό φάνηκε ιλιγγιώδες!

* Η μοναδικότητα του Φεστιβάλ (που όμοιά του γίνονται σε όλη την Ελλάδα, αλλά που οι περιορισμένοι επικριτές του Φεστιβάλ στο βασίλειο του νησιού δεν το επισκέφτηκαν), η ποικιλία και η ποιότητα των προϊόντων και η φιλότιμη οργάνωση, αποτέλεσαν για όλους αυτούς επιβαρυντικά στοιχεία. Προτιμούν φαίνεται το πανηγυριώτικο τουρλουμπούκι των εμποροπανηγύρεων που άλλωστε είναι ενδεδυμένα και με θρησκευτική ευλάβεια.