Ανακύκλωση και διαχείριση απορριμμάτων στους Παξούς

Ο Δήμος Παξών στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του σε θέματα Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων, διοργάνωσε με επιτυχία εκδηλώσεις ενημέρωσης προς τους Δημότες και Επισκέπτες των νησιών του.
Η διαχείριση αστικών αποβλήτων αποτελεί προτεραιότητα περιβαλλοντικής πολιτικής τόσο για το Δήμο Παξών όσο και σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο. Η επίτευξη των στόχων που απορρέουν από τη νομοθεσία για τα απόβλητα προϋποθέτει σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση των αποβλήτων, έτσι ώστε να γίνεται καλύτερη διαχείριση των πόρων που εμπεριέχονται σε αυτά και να επιτυγχάνεται η βιωσιμότητα μιας τέτοιας διαχείρισης.
Στο πλαίσιο της επίτευξης της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αστικών αποβλήτων του Δήμου Παξών, σημαντική παράμετρος είναι η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων, τόσο των υπαλλήλων του όσο των πολιτών και τουριστών στους Παξούς οι οποίοι ενημερώθηκαν και συμμετείχαν στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν.

φωτο: corfupress.com