ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ | Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα περιμένει την πρόταση του Δήμου

Την εξουσιοδότηση στους υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομίας & Ανάπτυξης να εκδώσουν κοινή υπουργική απόφαση με την οποία θα καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και λειτουργία παιδικών χαρών σε χώρους του Δημοσίου, καθώς και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια, παρέχει τροπολογία που κατατέθηκε στο προωθούμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.
Και ενώ η παραγωγή νομοθετικού έργου συνεχίζεται, στο θέμα των κινδύνων που εξακολουθούν να είναι πολλοί στις Παιδικές Χαρές αρμοδιότητας Δήμου και να απειλούν τους μικρούς δημότες επανήλθε πρόσφατα με έγγραφό του προς όλους τους αρμόδιους, εμπλεκόμενους και εποπτικούς Φορείς ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των Παιδικών Σταθμών. Αυτή τη φορά υπενθύμιζε πως δεν έχει αναληφτεί καμία απολύτως πρωτοβουλία για την άμεση και ασφαλή λειτουργία τους. Αντιθέτως, μπροστά στη γενικευμένη απραξία υποδείκνυε πως το Υπουργείο Εσωτερικών προτίθεται να διερευνήσει την εκπόνηση ειδικού χρηματοδοτικού προγράμματος για τον εκσυγχρονισμό των Παιδικών Χαρών και για το σκοπό αυτό έχει ζητήσει από όλους τους Δήμους να υποβάλλουν μέχρι τέλος του μήνα συμπληρωμένο Τεχνικό Δελτίο καταγραφής αναγκών τους. Ελπίδα του Συλλόγου, οι Τεχνικές Υπηρεσίες να κινηθούν άμεσα προς την κατεύθυνση που καθορίζει το Υπουργείο Εσωτερικών.

Το ζητούμενο
Η τραγική έλλειψη υποδομών και κυρίως η αδυναμία στην επισκευή τους είναι χαρακτηριστική, δεδομένης της εικόνας που παρουσιάζουν με σκουριασμένες βάσεις, ξεχαρβαλωμένα ή σπασμένα καθίσματα, σαθρά σκαλοπάτια, κατεστραμμένα ταρτάν. Το χειρότερο είναι ότι παραμένουν ανοιχτές για το κοινό, με αποτέλεσμα τα πιτσιρίκια, μόνα ή με τους γονείς τους να τις χρησιμοποιούν κανονικά.
Με το προηγούμενο έγγραφό τους παρακαλούσαν τον Δήμαρχο για την εκδήλωση εκείνων των πρωτοβουλιών που απαιτούνται για την άμεση και ασφαλή λειτουργία όλων των υπαρχουσών Παιδικών Χαρών και ταυτόχρονα στον σχεδιασμό και υλοποίηση περαιτέρω δράσεων που θα στοχεύουν στην ψυχαγωγία των παιδιών. Ταυτόχρονα να του επιστήσουν την προσοχή και να παρακαλέσουν και την Πρόεδρο των Παιδικών Σταθμών να αποκαταστήσουν άμεσα τις παραλείψεις που έχουν επισημάνει στους χώρους ψυχαγωγίας των νηπίων που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου.

Υποσχέσεις…
Υπενθυμίζουμε πως μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν την περασμένη χρονιά σε προτεραιότητα ήταν και οι παιδικές χαρές, με τον κ. Κολοκοτσά να υπόσχεται πως μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2016 θα είχαν συνταχθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου οι σχετικές μελέτες. Αυτές αφορούν στην παιδική χαρά του Άμμου αρμοδιότητας του Λιμενικού Ταμείου και εκείνης πίσω από το Πνευματικό Κέντρο και του Κρυονερίου αρμοδιότητας Δήμου. Ακολούθως, θα ελεγχόταν από την Επιτροπή Καταλληλότητας προκειμένου να δοθεί η απαιτούμενη πιστοποίηση για να μην είναι κλειστές. Ωστόσο…