ΕΘΠΖ | Παλεύει δίχως πόρους και ελάχιστο προσωπικό

Με μύρια προβλήματα, ανύπαρκτους πόρους και ελάχιστο προσωπικό παλεύει για μια ακόμη χρονιά το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, στην προσπάθειά του να ανταπεξέλθει στις ανάγκες λειτουργίας του και του ρόλου που έχει αναλάβει αλλά και για την ίδια τη συντήρηση και επιβίωσή του. Ένα από τα προβλήματα αυτά είναι το οικονομικό που αντιμετωπίζει και που επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία του. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά από σχεδόν 5 μήνες πληρώθηκαν τις αποδοχές τους οι υπάλληλοι του ΕΘΠΖ (είχαν να πληρωθούν από το Δεκέμβριο του 2016).
Σε κάθε περίπτωση, για μία ακόμη χρονιά, το προσωπικό, με όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ως Φορέας και κυρίως με το μειωμένο του αριθμό, πολύ μικρότερο από αυτόν που απαιτείται για τη σωστή λειτουργία του Πάρκου, παλεύει για τη σωστή λειτουργία του.
“Θα πρέπει να τονίζουμε συνεχώς τις έντονες προσπάθειες που καταβάλλουμε και για να διερευνήσουμε και να εντοπίσουμε πηγές χρηματοδότησης, είτε πρόκειται για προγράμματα της Ε.Ε. είτε άλλα”, λέει στην ΗΜΕΡΑ ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Πάρκου, Δρόσος Κουτσούμπας. Ηδη ο Φορέας μετείχε σε δύο προγράμματα και, παρόλο που τα ποσά χρηματοδότησης δεν είναι υψηλά, προσφέρουν αρκετές δυνατότητες για κάλυψη άμεσων και σημαντικών αναγκών.
Σύμφωνα με τον κ. Κουτσούμπα, το πρόβλημα της χρηματοδότησης είναι εντελώς παράλογο, ενώ την ίδια άποψη εκφράζουν και τα υπόλοιπα εξωτερικά μέλη του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης, όπως ο εκπρόσωπος του υπουργείου Περιβάλλοντος ο εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, από τον Αρχέλωνα και άλλοι. “Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν μπορούμε καν να μετακινηθούμε προς τη Ζάκυνθο, καθώς το Ελεγκτικό Συνέδριο, όλως αίφνης, έπαυσε να δικαιολογεί τις δαπάνες μετακινήσεων των εξωτερικών μελών των Δ.Σ. δηλαδή στην έδρα του κάθε φορέα. Αυτό συμβαίνει σε όλους τους αντίστοιχους Φορείς Διαχείρισης ανάλογου χαρακτήρα, σε όλη την Ελλάδα, κάτι που, όπως καταλαβαίνει κανείς, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα καθώς εμποδίζεται η εκ του σύνεγγυς συνεννόηση και συνεργασία των μελών των φορέων διαχείρισης”, εξηγεί.
Το θέμα επρόκειτο να επιλυθεί με σχετική τροπολογία του υπουργείου, ωστόσο δεν έχουν διαπιστώσει κάποια θετική κίνηση προς τη συγκριμένη κατεύθυνση.