Ένταξη του Γεωπάρκου στο Δίκτυο της UNESCO

Το Παγκόσμιο Δίκτυο Εθνικών Γεωπάρκων αποτελεί ένα εθελοντικό και μη-κερδοσκοπικό Δίκτυο ανταλλαγής και συνεργασίας Εθνικών Γεωπάρκων, το οποίο υποστηρίζεται από την UNESCO. Τα Γεωπάρκα μέσα από τη συμμετοχή τους στο Δίκτυο, έχουν τη δυνατότητα συνεργασίας και βέλτιστων πρακτικών, καθώς και της συμμετοχής τους σε έργα και προγράμματα για την ανάπτυξη προτύπων ποιότητας για όλα τα προϊόντα και πρακτικές εντός αυτών. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου σε συνεργασία με τοπικούς Φορείς και το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει ήδη ξεκινήσει την προσπάθεια ένταξης της Κεφαλονιάς & Ιθάκης στο Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων, που θα αποτελέσει μία μεγάλη διεθνή αναγνώριση της γεωλογικής, φυσικής και πολιτιστικής σπουδαιότητας αυτών των νησιών.

φωτο: kefalonianews