Ρομίνα Χαϊκάλη: “Δίνουμε το δικό μας προσωπικό αγώνα, με γνώμονα πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη”

27/05/2017, 14:10