Ελένη Καραγκούνη: “Η εργασία του οπτικού απαιτεί ακρίβεια, προσοχή, υπευθυνότητα και καλή γνώση του αντικειμένου”

27/05/2017, 14:07