Γκέλη Ακριβή Γκούσκου, παιδίατρος: Η επιλογή της Παιδιατρικής, ως ειδικότητα, στηρίχθηκε εξ ολοκλήρου στην αγάπη μου για τα παιδιά”

27/05/2017, 13:57