ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ | Αγώνας δρόμου για την μίσθωση των παραλιών

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες επαγγελματίες προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία παραχώρησης των παραλιών μετά την δημοσίευση της πολυ-αναμενόμενης Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) με τους νέους όρους για τη μίσθωση τους.
Με το νέο καθεστώς οι παραλίες θα παραχωρούνται στους ιδιώτες μέσω ηλεκτρονικού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού πανελλήνιας εμβέλειας που θα γίνεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους δήμους από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν θα ισχύσει για τη Ζάκυνθο όπου θα ακολουθηθεί η διαδικασία προηγούμενων χρόνων.

Για τρεις σεζόν
Η ισχύς της λήγει στις 31.12.2019. Είναι δυνατή η παραχώρηση απλής χρήσης για ένα ή περισσότερα έτη, με λήξη των συμβάσεων παραχώρησης απλής χρήσης αποκλειστικά τις ημερομηνίες 31.12.2017 ή 31.12.2018 ή 31.12.2019. Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση για μικρότερα χρονικά διαστήματα του
δωδεκάμηνου, ανεξάρτητα του ενδεχομένως μικρότερου χρόνου χρήσης των χώρων.
Εντός του 1ου τριμήνου εκάστου έτους θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τόσο οι απευθείας όσο και οι κατόπιν δημοπρασίας παραχωρήσεις απλής χρήσης από τους Δήμους.

Για φέτος
Ειδικά για τις παραχωρήσεις απλής χρήσης του 2017 θα πρέπει να έχουν συναφθεί οι συμβάσεις παραχώρησης για τις απευθείας παραχωρήσεις από τους Δήμους
και να έχουν αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ οι προκηρύξεις δημοπρασίας μέχρι 23.6.2017. Οι Δήμοι οφείλουν να αποστείλουν όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει συνταχθεί σύμβαση παραχώρησης ή δεν έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η προκήρυξη δημοπρασίας από το Δήμο μέχρι 31η Μαΐου 2017, εντός των επόμενων 5 ημερών στις αρμόδιες κατά χώρο ΠΔΔΠ ή ΑΓΔΠ. Εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιουλίου 2017 οι Περιφερειακές υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει όλες τις αιτηθείσες παραχωρήσεις.

Αντάλλαγμα
Το αντάλλαγμα της παραχώρησης απλής χρήσης προσδιορίζεται με βάση τα συγκριτικά στοιχεία της περιοχής, το αντάλλαγμα της σύμβασης παραχώρησης της
ίδιας θέσης των 5 τελευταίων ετών, καθώς επίσης τα πραγματικά δεδομένα,
ως προς τις διαμορφωμένες σήμερα αξίες των χώρων αυτών. Απαγορεύεται ο καθορισμός ανταλλάγματος με βάση τα τεμάχια των ομπρελών και των καθισμάτων, όπως και ο συμψηφισμός του με την οποιαδήποτε παροχή υπηρεσιών.

Ειδικό καθεστώς
Προβλέπεται η παραχώρηση χρήσης αιγιαλού με ή χωρίς αντάλλαγμα σε ΝΠΔΔ και Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Το ζήτημα αφορά άμεσα και τη Ζάκυνθο λόγω του ΕΘΠΖ, που κατοχυρώνει πλέον τη δυνατότητα να προχωρά στις παραχωρήσεις των παραλιών αρμοδιότητάς του, όπως σε Καλαμάκι και Γέρακα. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του, και διατηρούν τα συγκεκριμένα πόστα, ως παροχή ενός άτυπου αντισταθμιστικού μέτρου μιας και οι περιουσίες που έχουν σε αυτές τις περιοχές είναι “δεσμευμένες”.

φωτο: rodiaki