Έμειναν χωρίς ευλογία

* Δεν έλειψαν, για μια ακόμη χρονιά, οι αμπωσίες ανάμεσα στους πιστούς για το ποιός έπρε¬πε να “λαδωθεί” πρώτος κατά την ακολουθία του “Αγίου Ελαί¬ου” που τελέστηκε χθες σε όλες τις εκκλησίες του νησιού.

* Και μιας και το έφερε η κουβέντα ακόμη ψάχνουμε να μάθουμε εάν προ-σήλθαν να μυρωθούν οι αιρετοί μας, να “καθαγι¬αστούν” από τα κάθε είδους προβλή¬ματα. Για εκείνους του β’ βαθμού ο επικεφαλής προσήλθε σεμνά και ταπεινά όπως διακρίνεται από το χαρακτήρα του. Όσο για του α’ βαθμού και να πήγαιναν, ούτε η κολυμπήθρα του Σιλωάμ δεν τους σώζει από τον αφορεσμό.

* Άλλωστε, τούτο τόπο τον ορίζει και τον διαφυλάσσει ο Θεός! Ποιος Θεός; Αυτός που υπάρχει, όποιος κι αν είναι και υπάρχει! Δι¬ότι αν δεν υπήρχε, δεν θα υπήρχε πέτρα πάνω στο χώμα στον τόπο μας. Εδώ παλεύουμε να τον αφα¬νίσουμε και ετούτος επιμένει! Και σώζεται πάντα την τελευταία στιγμή με θαύματα!

φωτο: TLife