ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΚΡΙΚΟΣ TO INSULEUR | H “Γαλάζια Ανάπτυξη” θα έρθει για όσους είναι έτοιμοι

Με επιτυχία έγινε στην Ρώμη η έναρξη του προγράμματος INNOBLUEGROWTH (INTERREG MED), ενός οριζόντιου έργου με σκοπό την προώθηση και κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων των τμηματικών έργων που αναφέρονται σε τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης σε μεσογειακό επίπεδο. Στην εκδήλωση συμμετείχαν συνεργατικοί συνεταιρισμοί και δίκτυα που ασχολούνται με την Γαλάζια Ανάπτυξη όπως την γαλάζια ενέργεια, την θαλάσσια επιτήρηση και το yachting.
Το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων της ΕΕ (INSULEUR) που συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό ως συνδεδεμένος εταίρος, εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του Γιώργο Μπενέτο.
Ο κ. Μπενέτος δήλωσε ότι “δεδομένης της τεχνογνωσίας και ενασχόλησης του INSULEUR σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ και διασφάλισης μιας διεθνικότητας, του ζητείται να συμμετάσχει σε διάφορες προτάσεις είτε ως εταίρος ή ως συνδεδεμένος εταίρος. Το INSULEUR έχει θέσει ως προτεραιότητα τη Γαλάζια Ανάπτυξη, ιδίως θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού (yachting και κρουαζιέρα). Εκτός από τον τομέα θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού, άλλοι τομείς παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το INSULEUR, όπως για παράδειγμα η ενέργεια, η βιοτεχνολογία και την υδατοκαλλιέργεια”.
Είναι βέβαιο ότι στο τέλος του έργου θα υπάρξει μια win-win κατάσταση, κατά την οποία το INSULEUR, τα νησιωτικά επιμελητήρια και οι νησιωτικές επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από τα αποτελέσματα των προγραμμάτων για την Γαλάζια Ανάπτυξη και το έργο INNOBLUEGROWTH από τις καλές πρακτικές και την εμπειρία του στον τομέα.