Φροντιστήρια Πουκαμισάς | Ημέρες Καριέρας 20147

Το Φροντιστήριο Πουκαμισάς Ζακύνθου οργανώνει εκδήλωση Σχολικού & Επαγγελματικού Προσανατολισμού για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των μαθητών του νησιού μας, με χρηστικές πληροφορίες για το σύνθετο τοπίο των εξετάσεων και των σπουδών, το Σάββατο 1η Απριλίου 2017, ώρα 6 μ.μ,στην αίθουσα του Μουσικού Σχολείου Ζακύνθου
Η σωστή επιλογή επαγγέλματος σε μια εποχή, η οποία χαρακτηρίζεται από ταχείες αλλαγές τόσο στον επαγγελματικό τομέα, όσο και στο εκπαιδευτικό σύστημα, αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας για έναν νέο άνθρωπο. Σωστή επιλογή συνεπάγεται συνυπολογισμός των ενδιαφερόντων και των ιδιαίτερων κλίσεων του κάθε ατόμου, με την παράλληλη ολοκληρωμένη ενημέρωση για το ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
Το Φροντιστήριο Πουκαμισάς Ζακύνθου συνεπές στην προσπάθειά του για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των μαθητών του νησιού μας, πραγματοποιούν εκδήλωση Σχολικού & Επαγγελματικού προσανατολισμού, στην οποία θα αναλυθούν διεξοδικά χρηστικές πληροφορίες για το σύνθετο τοπίο των εξετάσεων και των σπουδών. Ο ρόλος μας δεν περιορίζεται μόνο στην ενημέρωση του μαθητικού κοινού για τις εξελίξεις, αλλά και στην εξατομικευμένη υποστήριξη των παιδιών μας και στη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων. Στόχος μας είναι βοηθήσουμε το σύνολο των μαθητών να γνωρίσουν τις διακλαδώσεις ου Νέου Λυκείου, προκειμένου να θέσουν τους προσωπικούς τους στόχους, με κριτήριο τις επιθυμίες τους, αλλά και τις αντικειμενικές δυσκολίες.
Για αυτούς του λόγους παρέχεται στο μαθητικό κοινό του νησιού μας ΔΩΡΕΑΝ και χωρίς καμιά δέσμευση φοίτησης το τεστ ενδιαφερόντων και επαγγελματικού προσανατολισμού(ΆΡΙΣΤΟΝ TEST ), για μια άρτια ενημέρωση των παιδιών μας και των γονιών, σχετικά με τις κλίσεις, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα του κάθε νέου ξεχωριστά. Με δύο αξιόπιστα και διεθνώς αναγνωρισμένα ερωτηματολόγια συνδυαστικής ανάλυσης προσωπικότητας, ικανοτήτων και δεξιοτήτων της σειράς Αriston(Learning Types & Noisis Plus), τα οποία έχουν παραμετροποιηθεί στις εκπαιδευτικές ανάγκες, δίνεται μια σαφή εικόνα του μαθητή. Το ΆΡΙΣΤΟΝ TEST είναι προϊόν έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας Computer Academy Ε.Π.Ε. και στηρίζεται σε διεθνή βιβλιογραφία. Αποβλέπει στην κάλυψη του κενού που υπάρχει όσον αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό στη χώρα μας, παρέχοντας ταυτόχρονα στους μαθητές τη δυνατότητα για υπεύθυνη ενημέρωση γύρω από σημαντικά ερωτήματα, όπως:
•Ποιο είναι το επάγγελμα που μου ταιριάζει και μπορώ να ασκήσω με επιτυχία;
•Ποιες σχολές με οδηγούν στα επαγγέλματα που μου ταιριάζουν;
•Ποια είναι τα αντίστοιχα Τμήματα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης;
•Πώς θα συμπληρώσω αποτελεσματικά το μηχανογραφικό μου δελτίο;

Η ανάλυση από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό σχετικά με τα αποτελέσματα του τεστ, βοηθά σε μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον προσωπικό προσανατολισμό του εκάστοτε μαθητή.
Φέτος όμως κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των μαθητών για τις πανελλαδικές εξετάσεις ανακοινώθηκαν δέκα(10) αλλαγές από το υπουργείο παιδείας.
•Χρόνος διεξαγωγής
•Επαναληπτικές εξετάσεις
•Κατηγορία του 5% & του 10%
•Μηχανογραφικό δελτίο
•Επαγγελματικά Λύκεια
•Λειτουργία νέων τμημάτων
•Συγχώνευση Στρατιωτικών Σχολών της Πολεμικής Αεροπορίας

Βάσει αυτών των δεδομένων οι πανελλαδικές του 2017 διαφέρουν σημαντικά από τις προηγούμενες. Ο συνυπολογισμός όλων των προαναφερθέντων παραγόντων θα διαμορφώσουν και θα διαφοροποιήσουν τις βάσεις εισαγωγής.
Μια προσπάθεια σφαιρικής προσέγγισης αποτελεί τον καλύτερο τρόπο ώστε ο κάθε μαθητής να προβεί σε μια επιτυχημένη επιλογή σπουδών, επαγγέλματος και σταδιοδρομίας. Είμαστε δίπλα σε όλα τα παιδιά του νησιού μας, ώστε να τα διευκολύνουμε στη δύσκολη αυτή απόφαση της ζωής τους.