ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ | Ευαισθητοποιήθηκαν κατά της ενδοοικογενειακής βίας

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Κατασταρίου ήταν ο επόμενος σταθμός των ενημερωτικών δράσεων του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών του Δήμου Ζακύνθου. Τη διεκπεραίωση αυτής της εξόχως σημαντικής δραστηριότητας ανέλαβαν τα στελέχη του, Φλεμοτόμου Δήμητρα (Κοινωνική Λειτουργός) και Πέττα Κατερίνα (Νομικός του Κέντρου), στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου. Μερικά από τα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν “Ο Κύκλος της Βίας” και “Μορφές- Περιβάλλοντα Βίας – Νομική προσέγγιση του φαινομένου της Ενδοοικογενειακής Βίας” .
Ο νέος κύκλος ενημερωτικών συναντήσεων θα συνεχιστεί, όπως ήταν αναμενόμενο, ολόκληρο το 2017, με επισκέψεις σε σχολεία όλων των βαθμίδων, σε Τοπικούς και Πολιτιστικούς Συλλόγους και Ενώσεις και όπου άλλου κληθούν να ενημερώσουν το κοινό για θέματα βίας.

Πρόληψη…
Στόχος των συγκεκριμένων δράσεων οι οποίες πραγματοποιούνται στα πλαίσια πρόληψης, ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης για την ισότητα των φύλων, είναι η ενημέρωση για τις τρεις φάσεις του κύκλου της βίας και η περιγραφή του προφίλ των γυναικών – θυμάτων και του ατόμου που ασκεί βία. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι εξηγήθηκαν οι λόγοι για τους οποίους μια γυναίκα – θύμα βίας παραμένει σε μια κακοποιητική σχέση και δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτήν.

Νομική Βοήθεια…
Τέλος, έγινε ενημέρωση περί της σχετικής νομοθεσίας την οποία η γυναίκα μπορεί να αξιοποιήσει για να υπαχθεί στο πρόγραμμα νομικής βοήθειας που παρέχεται σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος και υλοποιείται από το Πρωτοδικείο προκειμένου να διεκδικήσει νομικά τα δικαιώματα της καθώς, επίσης, για τη διευρυμένη ομάδα στόχου γυναικών και για την εισαγωγή της εργασιακής συμβουλευτικής στον νέο κύκλο παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Ευχαριστίες…
Η δράση των Συμβουλευτικών Κέντρων είναι εξαιρετικά σημαντική και η προσφυγή σε αυτά για συμβουλές και όχι μόνο, μπορεί να προλάβει τέτοια περιστατικά τα οποία, δυστυχώς, είναι πολύ περισσότερα από όσα νομίζουμε. Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Ζακύνθου θα ήθελε να ευχαριστήσει ιδιαιτέρως την Διευθύντρια του Σχολείου Ματαράγκα Διονυσία για την άψογη συνεργασία και φιλοξενία.