Προσφορά εργασίας: Από την IONIAN media group ζητούνται συνεργάτες διαφήμισης – πώλησης

Από τον όμιλο “Ionian Media Group”, ζητούνται συνεργάτες-σύμβουλοι διαφήμισης, για την στελέχωση του Τμήματος Πωλήσεων.
Προηγούμενη εμπειρία σε πώληση υπηρεσιών θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν.

Προσόντα:
•Σπουδές σχετικές με Marketing και διαφήμιση (επιθυμητές αλλά όχι απαραίτητες)
•Άριστη ικανότητα τηλεφωνικής και διαπροσωπικής επικοινωνίας
•Κριτική σκέψη και διάθεση
•Ομαδικό πνεύμα
•Θέληση για επιτυχία και επιμονή
•Εξοικείωση με MS Excel

Επικοινωνία:
Αποστολή βιογραφικού στο: [email protected]
Τηλ.: 26950 42215 I Fax: 26950 42326

Στον όμιλο “Ionian Media Group” ανήκουν:

———————————————————————————–

———————————————————————————–

———————————————————————————–

———————————————————————————–