Μετά την ημιβύθιση του «Ευρωστάρ» | Σχέδιο έκτακτης ανάγκης αντι-ρύπανσης στη μαρίνα Ζακύνθου (φωτο)

Μετά την ημιβύθιση του κατασχεμένου από τους πιστωτές Ε/Γ-Τ/Ρ ΕΥΡΩΣΤΑΡ -Ιδιοκτησίας της Εταιρείας Commercial Maritime Μονοπρόσωπης ΕΠΕ συντοπίτη μας-, κατόπιν εντολής του Λιμεναρχείου Ζακύνθου, ενεργοποιήθηκε το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης Αντιμετώπισης Θαλάσσιας ρύπανσης του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου, καίτοι το περιστατικό ήταν εκτός των τομέων ευθύνης του, μια και όπως όλοι γνωρίζουν η Μαρίνα, η οποία δεν έχει λειτουργήσει δυστυχώς ποτέ μέχρι σήμερα ως οργανωμένη Μαρίνα, ανήκει στο Υπουργείο Τουρισμού.

Ως εκ τούτου ειδοποιήθηκε η εθελοντική Ομάδα Αντιρρύπανσης του ΛΤ, της οποίας ηγείται ως Αρχηγός ο Κος Γυφτάκης Γεράσιμος ο οποίος είναι και Πρόεδρος της Ομάδα Διάσωσης της Ομάδας των εθελοντών στο Νησί της Ζακύνθου, αλλά και η Αντιρρυπαντική Εταιρεία New Naval LTD, με την οποία υπάρχει σύμβαση συνεργασίας και σε επίπεδο εκπαίδευσης της Τοπικής Ομάδας Αντιρρύπανσης του ΛΤ και σε επίπεδο διάθεσης όλων των απαραίτητων υλικών αντιρρύπανσης τα οποία ευρίσκονται εντός δύο Container στον κύριο Λιμένα της Ζακύνθου, αλλά και σε επίπεδο διάθεσης εξειδικευμένου και έμπειρου προσωπικού, προκειμένου να συνδράμει το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου σε οποιοδήποτε πραγματικό περιστατικό.

Άμεσα λοιπόν την περασμένη Τετάρτη διατέθηκαν 105 μέτρα πλωτού φράγματος τύπου SCORPION 1150 της Εταιρείας New Naval, τα οποία με την καθοδήγηση δικού της έμπειρου Operations Manager και την συμμετοχή του Υπολιμενάρχη, τριών μελών της Ομάδας διάσωσης (Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα) και ενός εθελοντή Αλιέα ο οποίος διέθεσε και το σκάφος του για 2 συνεχείς ημέρες, με το οποίο τοποθετήθηκαν τα πλωτά φράγματα γύρω από το ημιβυθισμένο Σκάφος «ΕΥΡΩΣΤΑΡ» αλλά λόγω της θέσης τους αναγκαστικά και γύρω από τα άλλα δύο σκάφη «ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΘΩΝΙΤΙΣΣΑ» και «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ» ιδίας Πλοιοκτησίας (τα οποία επίσης έχουν εγκαταληφθεί), με όλα τα κατάλληλα αγκυροβόλια, προκειμένου να περιοριστεί η θαλάσσια ρύπανση από Πετρελαιοειδή και άλλες επιβλαβείς ουσίες, η οποία είναι αναμενόμενο ότι θα προκύψει.

Οι διαδικασίες Αντιρρύπανσης ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία και αφού επιθεωρήθηκε το ναυάγιο και από τον ίδιο τον Πρόεδρο του ΛΤ Ζακύνθου Θεόδωρο Ζήβα και από τον Υπολιμενάρχη Ανθυποπλοίαρχο Μηνά Δώνο, ο Operations Manager της Εταιρείας New Naval αναχώρησε για την έδρα της Εταιρείας στο Λαύριο Αττικής, απ΄όπου θα υπάρχει συνεχής συνεργασία με την Τοπική Ομάδα προκειμένου να επιλυθούν τα όποια προβλήματα προκύψουν από τώρα και μετά.