Ε.Θ.Π.Ζ. | Η έλλειψη πόρων προκαλεί προβληματισμό και αβεβαιότητα

Έντονος εξακολουθεί να είναι ο προβληματισμός για τη μελλοντική πορεία και βιωσιμότητα του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου όπως και των υπολοίπων που λειτουργούν στη χώρα μας. Όπως είναι γνωστό με μειωμένους, κατά ένα τρίτο, τους πόρους του έχει κληθεί από τις αρχές του χρόνου να διαχειριστεί τις λειτουργικές ανάγκες της φετινής χρονιάς.
Για αυτό και προβλήματα όπως η καταβολή μισθοδοσίας προσωπικού και η κάλυψη λειτουργικών δαπανών που έχουν προκύψει με την ασυνέχεια της χρηματοδοτικής ροής μονοπώλησαν την τελευταία συνεδρίαση του Φορέα στο νησί μας.
Κοινή διαπίστωση είναι πως η στρόφιγγα της κοινοτικής χρηματοδότησης κλείνει και είναι ορατός πλέον ο κίνδυνος οι περιβαλλοντικοί “φρουροί” της ελληνικής φύσης να… κατεβάσουν ρολά από το 2016.

Διαβούλευση και προτάσεις
Σε Συνάντηση Εργασίας στην Αθήνα, τέθηκαν και τα θέματα εύρυθμης λειτουργίας των Φορέων για το 2017. Θέματα προγραμματισμού των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του σχεδίου “Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών στην Ελλάδα”. Σχετικά παρουσιάστηκε Επιστολή της Γ.Γ. Περιβάλλοντος στην οποία αναφέρεται ότι ζητείται από τους Φορείς να υποβάλουν τις Προτάσεις τους για την δυνητική επέκταση της δικαιοδοσίας τους σε ήδη θεσμοθετημένες περιοχές του Δικτύου Natura 2000. Τα μέλη του Δ.Σ. τόνισαν στη διάρκεια της συζήτησης τις σημαντικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να ληφθούν και σε ότι αφορά την μελλοντική σταθερή χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Υπόμνημα
Καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα και το κλίμα ασάφειας για το μέλλον των Φορέων παραμένει, οι εργαζόμενοι του ΕΘΠΖ από το τέλος της περασμένης χρονιάς ανέλαβαν μια σειρά από πρωτοβουλίες ζητώντας την στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Υπέβαλαν ένα αναλυτικό υπόμνημα τόσο προς το Δήμαρχο όσο και προς τον Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου. Σε αυτό γίνεται μια αναλυτική και πλήρης αναφορά στο έργο και τις δράσεις του φορέα, επισημαίνεται η ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών για την απρόσκοπτη λειτουργία του.

Μελέτες…
Έγινε ακόμη αναφορά στη μελέτη για “Αντιδιαβρωτική και αντιπυρική προστασία της Περιοχής Σεκανίων” που πραγματοποιήθηκε το 2016 από την Περιβαλλοντική Οργάνωση WWF Ελλάς και το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, σε συνέχεια των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στην περιοχή το καλοκαίρι 2015. Στο πλαίσιο αυτής, προτείνεται η λήψη μιας σειράς μέτρων αντιμετώπισης του θέματος έτσι ώστε να υπάρξει αποτελεσματική προστασία των Σεκανίων και της ευρύτερης περιοχής.

Ανακύκλωση…
Τέλος έγινε αναφορά στη στενή συνεργασία του Ε.Θ.Π.Ζ. με όλους τους Φορείς και τις πρωτοβουλίες πολιτών σχετικά με το θέμα της ανακύκλωσης απορριμμάτων, προσπάθεια που αποσκοπεί όχι μόνον στην μείωση του όγκου των σκουπιδιών αλλά και συμβάλλει στην προώθηση της ορθολογικής διαχείρισης που θα ωφελήσει τη Ζάκυνθο μακροπρόθεσμα.