ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | Δίνεται παράταση άδειας λειτουργίας στα γήπεδα

Με υπουργική απόφαση και μέχρι τις 8 Οκτωβρίου του 2017 τα Δημοτικά Γήπεδα όλης της χώρας πήραν παράταση σχετικά με την άδεια λειτουργίας τους και μπορούν κανονικά να τελέσουν αγώνες το προσεχές χρονικό διάστημα. Η ενημέρωση που έγινε από τον Υφυπουργό Αθλητισμού και έγινε γνωστή πριν από ένα σύντομο χρονικό διάστημα και στην ΕΠΣ Ζακύνθου, λύνει τα χέρια στο θέμα των αθλητικών υποδομών.
Το έγγραφο στο σκεπτικό της απόφασης του αναφέρει τα εξής:
«Στόχος της νέας παράτασης που δόθηκε είναι η κατά το δυνατόν απρόσκοπτη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων και η μη διακοπή της αγωνιστικής περιόδου, αναγνωρίζοντας:
1. Τις οικονομικές δυσκολίες των περισσότερων Δήμων και αθλητικών σωματείων και κατά συνέπεια,την αδυναμία τους να διαμορφώσουν τις αθλητικές εγκαταστάσεις τους έτσι ώστε να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της Κ.Υ.Α. 46596/22-11-2004.
2. Το γεγονός ότι κάποιες από τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι υπερβολικές για μεσαίες ή μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις, όπου διεξάγονται ερασιτεχνικοί αγώνες ή μόνο προπονήσεις καιδεδομένου ότι η Γ.Γ.Α. είναι σε διαδικασία κατηγοριοποίησης των εγκαταστάσεων και διαβάθμισης των όρων και προϋποθέσεων για την λειτουργία τους.
3.Τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις σχετικά με την συγκρότηση και τον συντονισμό των επιτροπών ελέγχου καταλληλότητας».

Βέβαια υπάρχει ένα «παραθυράκι» πολύ σημαντικό σχετικά με τα γήπεδα, με την ΕΠΣ Ζακύνθου να γνωρίζει από πρώτο χέρι ότι εξακολουθεί η Επιτροπή Καταλληλότητας να είναι η αρμόδια για το αν τα γήπεδα είναι έτοιμα να φιλοξενήσουν και πάλι αγώνες. Μάλιστα σε ένα σημείο του εγγράφου αναφέρονται τα εξής για τις εγκαταστάσεις που έχουν προσωρινές ή κανονικές άδειες λειτουργίες και δεν έχουν ανανεωθεί.
«Για όσες εγκαταστάσεις έχουν εκδοθεί στο παρελθόν προσωρινές ή κανονικές άδειες λειτουργίας, οι οποίες όμως δεν έχουν ανανεωθεί, τότε η ισχύς των αδειών αυτών παρατείνεται αυτοδίκαια έως 8-10- 2017, υπό την προϋπόθεση οι εγκαταστάσεις να μην έχουν κριθεί εν τω μεταξύ ακατάλληλες στατικά καινα μην έχει εκδοθεί γι’ αυτές πρωτόκολλο κατεδάφισης. Σε περίπτωση που συντρέχουν όλες οιαπαιτούμενες από το νόμο προϋποθέσεις, είναι βέβαια προτιμότερο να εκδίδονται κανονικές άδειεςδιετούς διάρκειας, οπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, και όχι να παρατείνονται αυτοδίκαια οι παλιές άδειεςλειτουργίας».

Την Παρασκευή ο έλεγχος στα γήπεδα από την Επιτροπή

Η κακοκαιρία στο νησί μας «μπλοκάρει» συνεχώς την Επιτροπή Καταλληλότητας να μπορέσει να περάσει μια βόλτα από τα γήπεδα και να τα επιθεωρήσει ώστε να δώσει τις άδειες λειτουργίας που απαιτούνται. Να σημειώσουμε ότι μια Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, έναν εκπρόσωπο του Δήμου, ένα μέλος της ΕΠΣ Ζακύνθου, και από ένα στέλεχος της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας. Η Επιτροπή ολοκληρώνεται και με την παρουσία ενός γιατρού.
Από την πλευρά της η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων περιμένει την δική τους πραγματογνωμοσύνη προκειμένου να προχωρήσει στην τέλεση αγώνων, ανεξάρτητα από την υπουργική απόφαση που δίνει παράταση στα Δημοτικά Γήπεδα. Στην ΕΠΣ θεωρούν ότι είναι απαράιτητη η γνώμη της Επιτροπής Καταλληλότητας, ώστε όλα να είναι σωστά και νομότυπα για να συνεχιστεί χωρίς προβλήματα η αγωνιστική δράση.