Εξοπλίζεται το νοσοκομείο με ψηφιακό μαστογράφο

Tην ένταξη σειράς νέων πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων 2014-2020 υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θ. Γαλιατσάτος, ήτοι τέσσερα νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 3.742.749,30 Ευρώ. Για την Κέρκυρα προβλέπεται η «Προμήθεια ενός ψηφιακού μαστογράφου με βιοψία κι ενός καρδιολογικού υπερηχοτομογράφου στο Γενικό Νοσοκομείο με προϋπολογισμό 337.903 €, και με δικαιούχο το ΓΝΚ. Ειδικότερα η πράξη αφορά στην προμήθεια: α)ενός Ψηφιακού Μαστογράφου με Βιοψία που αποτελείται από γεννήτρια ακτίνων Χ, ακτινολογική λυχνία, σταθμό ελέγχου (χειριστήριο) βραχίονα με ψηφιακό ανιχνευτή, σταθμό ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και διάγνωσης, χειριστήριο και στερεοσκοπικό σύστημα ψηφιακής βιοψίας, β) ενός Καρδιολογικού Υπερηχοτομογράφου που αποτελείται από τη βασική μονάδα, ηχοβόλο κεφαλή phased array ευρέος φάσματος κατάλληλη για καρδιολογικές και διακρανιακές εξετάσεις έγχρωμο laser printer εκτύπωσης σε χαρτί Α4, ασπρόμαυρο καταγραφικό. Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως τις 29/6/2018.

φωτο: www.theovelios.gr