Έξι νέες προσλήψεις στο Νοσοκομείο

Aπεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 7Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εξακοσίων εξήντα έξι (1.666) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας. Από αυτές τις 1666 θέσεις στα Νοσοκομεία όλης της χώρας οι έξι αφορούν το Νοσοκομείο Αργοστολίου και συγκεκριμένα θα πληρωθούν οι παρακάτω θέσεις. -Εργοθεραπευτών Τ.Ε. (ένα άτομο) – Ψυψολόγων Π.Ε. (δύο άτομα) – Λογοθεραπευτών Τ.Ε. (ένα άτομο) -Ραδιολογίας-Ακτινολογίας Τ.Ε. (ένα άτομο) -Βοηθών Ιατρικού και Βιολογικών Εργαστηρίων Δ.Ε. (ένα άτομο)

φωτο: inkefalonia.gr