ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙA | Μέχρι το Φλεβάρη μπαίνουν οι υπογραφές αδειοδότησης

Σε αγώνα δρόμου προκειμένου να μη χαθεί ακόμα μία τουριστική περίοδος για τα υδροπλάνα έχει αποδυθεί το υπουργείο Μεταφορών, καθώς μετά τις πολύμηνες καθυστερήσεις το σχέδιο νόμου για την ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίων αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή στις αρχές του χρόνου.
Δυνατότητα απόκτησης άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου θα έχουν δημόσιοι φορείς ή ΟΤΑ και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, των οποίων την πλειονότητα των μετοχών ανήκει το Δημόσιο, ενώ η άδεια λειτουργίας θα χορηγείται και σε ιδιώτες.

Από το Λιμενικό Ταμείο
Στην τελική ευθεία βρίσκεται η σύνταξη των σχετικών μελετών προκειμένου η διαδικασία για την αδειοδότηση του υδατοδρομίου στο νησί μας να έχει, σύμφωνα με τη διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου, ολοκληρωθεί μέχρι τον προσεχή Φλεβάρη.
Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου όπου τη διαδικασία αυτή ανέλαβε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στην περίπτωση μας, η ανάθεση για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, κυρίως αυτή του θορύβου, έγινε στην εταιρεία Hellenic Seaplanes, η οποία είχε υπογράψει σύμβαση με την απερχόμενη διοίκηση. Ωστόσο, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία βρισκόμαστε σε πολύ πιο προχωρημένο στάδιο σε σχέση με τα υπόλοιπα νησιά.
Κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές σε τοπικό επίπεδο, αλλά και συνολικά για τη χώρα, καθώς θα ενισχύσει το τουριστικό προϊόν και θα αναδείξει νέες τουριστικές τάσεις.

Δίκτυο
Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο σε ολόκληρη την περιοχή του Ιονίου και της Δυτικής Ελλάδας. Σύμφωνα, πάντως με το χρονοδιάγραμμα, εντός των επομένων δύο ετών θα έχει ολοκληρωθεί ένα δίκτυο υδατοδρομίων πανελλαδικής εμβέλειας, το οποίο θα καλύπτει μεγάλο μέρος των σχετικών συγκοινωνιακών αναγκών της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη εκδοθεί η πρώτη άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου στον Οργανισμό Λιμένα Κέρκυρας, ενώ στο τελικό στάδιο αδειοδότησης βρίσκεται και εκείνο στο Λιμένα των Παξών. Επομένως, εάν αδειοδοτηθούν Πάτρα και Ζάκυνθος, καθίσταται προφανές ότι το αρχικό δίκτυο των υδροπλάνων θα εκκινήσει από το Ιόνιο.

Τέσσερις αλλαγές
Στο υπό κατάθεση σχέδιο νόμου έχουν προβλεφθεί, πάντως, τέσσερις βασικές αλλαγές, σύμφωνα με τις οποίες:
1.Η άδεια ίδρυσης υδατοδρομίων, η οποία στο κείμενο της διαβούλευσης είχε πενταετή διάρκεια με δυνατότητα ανανέωσης, θα μετατραπεί σε αορίστου χρόνου.
2.Η άδεια λειτουργίας θα χορηγείται για διάστημα που δεν θα μπορεί να είναι μικρότερο από τα 3 χρόνια.
3.Σε περίπτωση που υπάρχουν μεταβολές προς έγκριση θα αρκεί η προσκόμιση στοιχείων για ό,τι μεταβάλλεται και όχι το σύνολο του φακέλου.
4.Θα προβλεφθούν βελτιωτικές κινήσεις απλοποίησης της αδειοδότησης, με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος.