Έργα αποκατάστασης των ζημιών από το σεισμό

Με αμείωτους ρυθμούς προχωρούν από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, τα έργα αποκατάστασης των ζημιών, που προκάλεσε ο σεισμός της 17ης Νοεμβρίου 2015, στη Λευκάδα. Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων υπέγραψε ακόμη μια σύμβαση κατασκευής έργου, ύψους 258.449,74 ευρώ για την “Αποκατάσταση – αντιστήριξη επαρχιακού δρόμου από οικισμό Σφακιωτών, Αλεξάνδρου, Πλατυστόμων έως Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη στο Λειβάδι”. Ο ανάδοχος του έργου ανέλαβε τη δέσμευση της αποπεράτωσής του εντός 180 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Με την εφαρμογή των συμβάσεων αυτών αναμένεται να αποκατασταθεί η βατότητα, στις περιοχές που είχαν παρουσιαστεί προβλήματα.

φωτο: My-Lefkada