Βιβλικές πλημμύρες | Δείτε video από τον Κεντρικό δρόμο του Τσιλιβί

27/11/2016, 12:11