Νέο Νοσοκομείο σε ένα χρόνο

leykada_nosokomeio

Tην ένταξη του έργου “Μελέτη, κατασκευή Οικοδομικών – Η/Μ εργασιών και προμήθεια – εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας”στο Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020 υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων. Ο προϋπολογισμός του παρόντος έργου ανέρχεται στα 18.495.873€ (συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη) ενώ κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 όπου εκτελέστηκε η α’ φάση του έργου πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 13,633,079€. Η β’ φάση περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της κατασκευής Οικοδομικών – Η/Μ εργασιών και της προμήθειας – εγκατάστασης ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού, την κατασκευή υποδομών για την εξυπηρέτηση του νέου Νοσοκομείου, τις συνδέσεις με τους παρόχους ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών και την προμήθεια αξονικού τομογράφου. Με την ολοκλήρωση του έργου πρόκειται να παραδοθεί ένα νέο νοσοκομείο δυναμικότητας 120 κλινών πλήρως εξοπλισμένο με ξενοδοχειακό και ιατρικό εξοπλισμό. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται η 31/12/2017.

φωτο: newsit-gr