ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΥΝΕΙ ΑΠΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ

06/11/2016, 17:53