Δείτε τα 10 καλύτερα ξενοδοχεία της Ζακύνθου (ολόκληρο το νησί) σύμφωνα με το οργανισμό tripadvisor!

Οι βαθμολογίες αφορούν πληθώρα πλεονεκτημάτων ή μειονεκτημάτων ενός καταλήματος και δεν περιορίζονται στον διάκοσμο και την αρχιτεκτονική του μορφή ή θέση. Οι πελάτες που έχουν μείνει στα ξενοδοχεία είναι αυτοί που δίνουν και την τελική βαθμολογία.

Δείτε τα 10 καλύτερα ξενοδοχεία της Ζακύνθου σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του tripadvisor.com

10. Bitzaro Grande Hotel
bitzaro grande hotel

9. The Lesante Luxury Hotel & Spa
lesante luxury hotel

8. ΜΠΙΤΖΑΡΟ ΠΑΛΛΑΣ
bitzaro-palace-hotel

7. Louis Zante Beach Hotel
louis zante hotel

6. Balcony Hotel
balcony hotel

5. Ξενοδοχείο CONTESSINA
contessina hotel

4. Danny’s Hotel
danny hotel

3. Planet Studios and Apartments
planet hotel

2. Venus Hotel & Suites
venus-hotel-suites

1. Zante Star
zante-star