Συνεργασία του ΤΕΙ με Πολυτεχνείο της Guarda

tei_guarda

Προσβλέποντας στη διεύρυνση των συνεργασιών με ιδρύματα του εξωτερικού και τον εμπλουτισμό των δυνατοτήτων ανταλλαγής και κινητικότητας φοιτητών και ακαδημαϊκού προσωπικού μέσω του προγράμματος ERASMUS+, το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων προσφάτως προχώρησε στη σύναψη νέας συμφωνίας με το Πολυτεχνείο της Guarda (IPG) Πορτογαλίας. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε συνεργασία διδασκαλίας, όπου και επισκέφθηκε το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας η Αναπλ. Καθηγήτρια του IPG, Regina Gοuveia, όπου δίδαξε το αντικείμενο “The strategic importance of traditional / national symbols on integrated marketing communication (IMC)”.

φωτο: www.kefaloniapress.gr