Στο ΕΣΠΑ το λιμάνι του Πισαετού

pisaetos

Tην ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» της πράξης «Λιμάνι Πισαετού Ιθάκης» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.
Το έργο αφορά στην επέκταση και στον εκσυγχρονισμό του λιμένα Πισαετού Ιθάκης και περιλαμβάνει τα απαραίτητα λιμενικά έργα, έργα νέας οδικής πρόσβασης, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και κτιριακή υποδομή. Προβλέπεται αύξηση του χερσαίου χώρου του λιμανιού, κατασκευή νέας οδικής πρόσβασης στο λιμάνι, κατασκευή κτιρίου εξυπηρέτησης λιμένα και οδική πρόσβαση στο κτίριο. Ο υπάρχον χερσαίος χώρος εκ των πραγμάτων έχει αποδειχθεί ανεπαρκής για τη λειτουργία του λιμανιού, καθώς είναι αναποτελεσματική και ανασφαλής η τελική οδική πρόσβαση (τέλος επαρχιακού δρόμου Βαθέως – Πισαετού). Η δε κτιριακή υποδομή σήμερα είναι ένα λυόμενο, το οποίο δεν κρίνεται ικανό να εξυπηρετήσει τις υπάρχουσες και μελλοντικές ανάγκες. Ως εκ τούτου η κατασκευή ενός σύγχρονου και εξυπηρετικού αλλά και ασφαλούς λιμένα κρίνεται απολύτως αναγκαία.

ΦΩΤΟ: www.patranews.gr