Τίτος Πατρίκιος: Η καλή τέχνη είναι ανεξάρτητη από εποχές και τεχνοτροπίες…

12/12/2015, 20:10